<< Geri Yazdır

Multipl Travmalı Hastaya Yaklaşım

Cemalettin ERTEKİN*

 

* İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL

 

Avrupa'da trafik kazalarında birinciliği elinde tutan, şiddet olayları ve toplu felaketlerin artarak sürdüğü ülkemizde, travmaya maruz kalan hasta sayısı giderek artmaktadır. Travma 0-40 yaş grubu insanlarda 1., 45 yaş ve üzeri insanlarda ise 4. sırada ölüm nedenidir. Bu nedenle travma bakım sistemlerinin ve travma eğitiminin ulusal düzeyde organizasyonu artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Travma ve acil cerrahi, travmayla sık karşılaşan ancak buna rağmen ölüm ve sakat kalma oranları düşük olan gelişmiş ülkelerdeki gibi değişik branşlardaki cerrahların ikinci işi ya da angaryası konumundan çıkarılarak, bu konuda ihtisaslaşmış ve travmayı kendine ilk ve tek iş olarak kabul etmiş travma ve acil cerrahi uzmanları tarafından koordine edilmelidir. Multipl travmadan söz edebilmek için travmanın baş-boyun, göğüs, karın ve ekstremiteler olarak kabaca 4 bölüme ayrılan insan vücudunda, en az 2 bölgeyi etkilemesi gerekir. Eğer birden fazla büyük uzun kemik kırığı meydana gelmiş ise yine multipl travma sözkonusudur. Travmalı hastada morbidite ve mortaliteyi belirleyen temel etkenlerin başında, yaralanmadan sonraki birkaç dakika içinde yapılan işlemler gelir. Genel yaklaşım hastane öncesi ve hastane dönemi olarak 2 ana bölümde incelenebilir. Hastane öncesi dönem olay yerinde yapılması gerekenler, hastane ile haberleşme ve bilgi alışverişi, travma ile ilgili ayrıntılı anamnez, en uygun araç ile en hızlı bir şekilde transport ve triaj işlemlerini içerir. Hastanedeki yaklaşım ise ilk değerlendirme, resüsitasyon, ikinci değerlendirme, tedavi veya transfer dönemlerinden oluşur. Travma hastalarında ilk değerlendirme çok önemlidir. Bu değerlendirmede yapılması gereken işlemler İngilizce karşılıklarının ilk harflerinden oluşan (ABCDE) bir sıralama ile belirlenmiştir. Bu işlemler 'Airway': Hava yolunun sağlanması, 'Breathing': Solunum ve ventilasyon, 'Circulation': Dolaşım ve kanama kontrolü, 'Disability': Nörolojik durum, 'Exposure': Elbiselerin çıkartılarak tüm vücudun inspeksiyonudur.

Approach to the Patient with Multiple Trauma

Key Words: Multiple trauma, Triage, Injury scoring.

Anahtar Kelimeler: Multipl travma, Triaj, Yaralanma skorları.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Cemalettin ERTEKİN

 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa-İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 17.04.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 02.05.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir