<< Geri Yazdır

Astma Ataklarına Yaklaşım

Bülent BOZKURT*, A. Fuat KALYONCU*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

Astma atağı klinikte en sık görülen acil solunum problemidir. Astma atakları progresif olarak kötüleşen nefes darlığı, öksürük, 'wheezing' ve göğüste sıkışma hissi gibi semptom veya semptom kombinasyonlarının tekrarlayan epizodlarda ortaya çıkması olarak tarif edilebilir. Ataklar genelde uzun dönem tedavi eksikliğini ya da tetikleyici faktörlere maruziyeti yansıtır. Morbidite ve mortalite genelde atağın ciddiyetinin değerlendirilmemesine, atağın başlangıcında yetersiz müdahaleye ve atağın yeterli olarak tedavi edilememesine bağlıdır. Sağlık ocakları ve dispanserler orta derecede astmalı hastaları tedavi edebilse de, ağır astma atakları potansiyel olarak hayatı tehdit eder nitelikte olduğundan, hastane veya acil servis koşullarında yakın izlem gerektirmektedir.

Astma atağının tedavisinde amaç; hava yolu obstrüksiyonunu mümkün olduğu kadar kısa sürede düzeltmek, hipoksemiyi önlemek, akciğer fonksiyonlarını normale getirmek ve hasta ile tartışarak gelecekte olabilecek relapsları engelleyici tedbirler almaktır.

Astma atağı ile gelen hastaların küçük bir yüzdesinde solunum yetmezliği gelişebilir. Bu hastalar mekanik ventilasyon için entübe edilip, yoğun bakım ünitelerinde izlenmelidir. Bütün tedavilerden sonra klinik muayene normalse, 'peak expiratory flow (PEF)' değeri beklenilenin %70-80'inden fazlaysa, hasta inhaler ilaçları doğru kullanabiliyorsa, hastaya yeterli eğitim verilmiş ve hastanın takibi için düzenlemeler yapılmışsa hasta izlemden çıkarılıp hastaneden taburcu edilir.

Management of Acute Asthma

Key Words: Astma, Attack treatment.

Anahtar Kelimeler: Astma, Atak tedavisi.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Bülent BOZKURT

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Anabilim Dalı, 06100, Hacettepe-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 18.07.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 23.07.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir