<< Geri Yazdır

Hipovolemik Şok

Volkan TÜMAY*, Rifat TOKYAY*

 

* Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, BURSA

Hipovolemik şok, intravasküler volümün azalması sonucu yetersiz doku perfüzyonunun ortaya çıkmasıdır. Şok, fizyopatolojisi tam olarak bilinmemekle beraber, organizmanın homeostazisi sağlamak için gösterdiği, nöroendokrin, metabolik ve immünolojik olaylar yumağıdır. Klinik olarak hipovolemik şokun 4 evresi vardır. Üçüncü ve 4. evre şok hipotansiyonla karakterizedir ve hayati tehlike yüksektir. Birinci ve 2. evre şokta kristalloid infüzyonu yeterli iken, 3. ve 4. evre şok hem kristalloid hem de eritrosit infüzyonunu gerektirir. Hipovolemik şokta kolloid ve hipertonik salin resüsitasyonu konusunda henüz tam bir görüşbirliği yoktur. Klasik olarak hipovolemik şok tedavisinde liberal sıvı resüsitasyonu kabul edilmekle birlikte son zamanlarda, özellikle penetran travmalardan sonra, hızlı definitif tedavi ve definitif tedavi öncesi minimal sıvı replasmanı önerilmektedir. Hipovolemik şokun tedavisinde en uygun sürede, en iyi sıvı ile, en mükemmel resüsitasyona halen ulaşılamamıştır.

Hypovolemic Shock

Key Words: Hypovolemic shock, Fluid resuscitation, Hemorrhagic shock, Tissue hypoxia, Tissue hypoperfusion, Multiorgan dysfunction syndrome.

Anahtar Kelimeler: Hipovolemik şok, Sıvı resüsitasyonu, Hemorajik şok, Doku hipoksisi, Doku hipoperfüzyonu, Multiorgan disfonksiyon sendromu.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Volkan TÜMAY

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 16059, BURSA

Makalenin Geliş Tarihi: 20.07.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 27.07.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir