<< Geri Yazdır

Akut Pankreatit

Mehmet KEŞKEK*, Erhan HAMALOĞLU*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

Akut pankreatit; hafif ödematöz pankreatitten, %20 mortaliteye sahip şiddetli nekrotizan pankreatite kadar uzanan, oldukça heterojen dağılıma sahip bir hastalık olup, tanı ve özellikle tedavisinde halen birçok tartışmalı konu mevcuttur. Bu makalede güncel bilgiler ışığında özellikle yüksek mortaliteye sahip şiddetli pankreatitin tedavisinde gelinen son noktalar aktarılmaya çalışılmıştır.

Acute Pancreatitis

Key Words: Acute pancreatitis, ERCP, Antibiotic prophylaxis, Necrozectomy.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, ERCP, Antibiyotik profilaksisi, Nekrozektomi.

 

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet KEŞKEK

 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi

Anabilim Dalı, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 22.08.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 04.09.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir