<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitesinde Antiaritmik İlaç Kullanımı

Aylin YILDIRIR*, Haldun MÜDERRİSOĞLU*

 

* Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

 

Aritmi patogenezine ilişkin bilgilerimizdeki gelişmelere ve antiaritmik ilaçların mekanizmalarının aydınlatılmasına karşın, ideal ajanın seçimi konusu halen tartışmalıdır. Bu hususta karar verirken ilacın farmakokinetiğinin ve farmakodinamiğinin yanısıra hastanın nörohumoral durumu ve olası ilaç etkileşimleri gözönünde bulundurulmalı; ilacın aritmiyi tedavi etmedeki etkinliğinin yanısıra yaşam kalitesi ve yaşam süresi üzerine olan etkileri değerlendirilmelidir.

Sınıf I antiaritmik ajanların supraventriküler ve ventriküler aritmileri tedavi ettiği, fakat yapısal kalp hastalığı olanlarda kullanımının mortaliteyi arttırdığı gösterilmiştir. Buna karşın beta-blokerler sol ventrikül disfonksiyonunda, koroner arter hastalığında kardiyak ve ani ölüm insidansını azaltan ajanlardır. Sınıf III antiaritmik ajanlar ise tekrarlayan supraventriküler ve ventriküler aritmilerin tedavisinde en etkin grup olma özelliğini korumaktadır. Sınıf IV ajanlar atriyoventriküler düğüm ile ilişkili reentran aritmilerin tedavisinde, atriyal fibrilasyon ve flutterda tercih edilmektedir.

Antiaritmik ajan seçiminde hayatı tehdit edici olmayan aritmilerin tedavisinde, ilacın mortaliteye olan etkileri ve proaritmi riski üzerinde de hassasiyet ile durulmalıdır. Özellikle yoğun bakım hastalarında ortaya çıkan ritim problemlerinde tedaviyi yönlendirirken, soruna yol açabilecek ikincil nedenler ısrarlı bir şekilde araştırılmalı ve düzeltilmelidir.

Antiarrythmic Drug Therapy in the Intensive Care Unit

Key Words: Antiarrhythmic drug therapy, Intensive care, Mortality.

Anahtar Kelimeler: Antiaritmik ilaç tedavisi, Yoğun bakım, Mortalite.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Aylin YILDIRIR

Simon Bolivar Caddesi No: 18/34

Çankaya-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 18.07.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 25.07.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir