<< Geri Yazdır

Kafa Travmasında Yoğun Bakım

Melike MUT*, Mustafa BERKER*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA

 

Nöroşirürji yoğun bakım üniteleri, postoperatif rutin hasta bakımının yanısıra kafa travmalı hastaların ikincil beyin hasarına neden olabilecek değişikliklerinin erken tanısı, yakın izlemi ve optimal tedavisi konusunda önemli bir yer tutmaktadır. Bu tür hastaların yoğun bakımda tutulmalarındaki asıl amaç, sistemik ve nörolojik komplikasyonların önlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak invaziv hemodinamik monitörizasyon ve her sisteminin bir bütün içinde, ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, travma hastalarının metabolik dengelerinin sağlanması ve tüm sistemlere yönelik genel desteğin sürdürülmesi, yoğun bakım hizmetlerinin temel yaklaşımlarındandır.

Head Trauma and Intensive Care

Key Words: Head injury, Secondary cerebral damage, Invasive monitoring, Nutrition.

Anahtar Kelimeler: Kafa travması, İkincil beyin hasarı, İnvaziv monitörizasyon, Beslenme.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Mustafa BERKER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 27.08.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 06.09.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir