<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitesinde Nöbet ve Status Epileptikus

İpek MİDİ*, Nazire AFŞAR*, Canan AYKUT BİNGÖL*

 

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde izlenen hastalarda nöbet ve özellikle status epileptikus sık rastlanan bir nörolojik tablodur. Elektroensefalografi (EEG)'nin klinik kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bilinç değişikliği olan ya da komadaki hastalarda, nonkonvülzif statusun da tahmin edildiğinden daha fazla olduğu ortaya konulmuştur. Sepsis, metabolik anormallikler, akut ilaç toksisitesi en sık rastlanan nedenler olmakla birlikte farklı YBÜ'lerde etyolojide yer alan faktörler de farklılık göstermektedir. Status epileptikus tanısı, erken tedavi, prognoz ve tedavinin etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Seizure and Status Epilepticus in Intensive Care Unit

Key Words: Intensive care unit, Status epilepticus, Nonconvulsive status.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, Status epileptikus, Nonkonvülzif status.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Canan AYKUT BİNGÖL

 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim

Dalı, Tophanelioğlu Caddesi Altunizade-İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 06.02.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 04.03.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir