<< Geri Yazdır
Böbrek Transplant Alıcısında Gelişen Perinefrik Kandida Apsesi: Olgu Sunumu

Böbrek Transplant Alıcısında Gelişen Perinefrik Kandida Apsesi: Olgu Sunumu

Candida Perinephric Abscess in a Renal Transplant Recipient: A Case Report

Üner KAYABAŞ1, İdris ŞAHİN2, Tamer BAYSAL3


1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Inonu, Malatya, Turkey

2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Inonu, Malatya, Turkey

3 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Department of Radiology, Faculty of Medicine, University of Inonu, Malatya, Turkey

ÖZET

Kandida türleri böbrek transplantasyonu uygulanan hastalarda invaziv mantar infeksiyonlarının en sık nedenidir. Kandida türlerine bağlı perinefrik apse nadir görüldüğünden bu olgu sunulmuştur. Elli bir yaşındaki erkek hasta karnın sol alt kadranında ağrı şikayetiyle başvurdu. Batın ultrasonografisinde böbrek komşuluğunda apse saptandı. Önceden invaziv kandida infeksiyonu tedavisi alan hastaya; apse drenajı, anidulafungin ve ertapenem tedavisi başlandı. Apse kültüründe albikans-dışı Candida spp. üremesi saptandı. Hastanın antimikrobiyal tedavisinin ardından rutin nakil sonrası izlemi devam etmektedir. Anidulafungin solid organ transplant alıcılarında, ilaç etkileşimleri olmayan ve flukonazole dirençli kandidalara karşı yüksek etkinliğe sahip bir ekinokandindir. Bu nedenle anidulafungin invaziv kandida infeksiyonlarında tedavi seçenekleri arasında değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Candida, Perinefrik apse, Böbrek transplantasyonu, Anidulafungin.

Geliş Tarihi: 06/12/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 10/01/2013

ABSTRACT

Candida species remain the most common invasive fungal pathogen in renal transplant patients. Perinephritic abscess caused by Candida species is rare. We report a 51-year-old male renal transplant recipient that has pain in the left lower part of the abdomen. An abscess revealed by abdominal ultrasonography. The patient previously treated for invasive candida infection underwent drainage of abscess, antimicrobial treatment with anidulafungin and ertapenem. Non-albicans Candida yielded in drainage of abscess. The patient's routine post-transplant follow-up continues after antimicrobial therapy. Anidulafungin is an antifungal agent of echinochandin group which is no drug interactions and highly effective for fluconazole resistant Candida spp. Anidulafungin should be considered among the therapeutic options in solid organ transplant recipients with invasive candida infections.

Key Words: Candida, Perinephric abscess, Renal transplantation, Anidulafungin.

Received: 06/12/2012 • Accepted: 10/01/2013

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Üner KAYABAŞ

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Malatya-Türkiye

E-posta: unerkayabas@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir