<< Geri Yazdır
Yaşam Sonu Bakım Organizasyonu; Palyatif Bakım

Yaşam Sonu Bakım Organizasyonu; Palyatif Bakım

End of Life Care Organization; Palliative Care

Afife Ayla KABALAK1, Hakkı ÖZTÜRK2, Hasan ÇAĞIL3


1 Ankara Ulus Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Ankara, Türkiye

Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara Ulus State Hospital, Ankara, Turkey

2 SB Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Ministry of Health, General Directorate of Health Information Systems, Ankara, Turkey

3 SB Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı, Ankara, Türkiye

Ministry of Health, Presidency of Public Hospitals Institution, Ankara, Turkey

ÖZET

Ölüm, yaşamın normal bir parçası olmakla birlikte genellikle bir hastalık gibi tedavi edilir. Bunun sonucu olarak birçok insan hastanede yalnız ve acı içinde ölür. Palyatif bakımın amacı; hastaların fiziksel, psikososyal ve manevi semptomlarının kapsamlı bir değerlendirme ve tedavisiyle hastaların ve ailelerinin acılarını hafifletmektir. Ölüm yaklaştıkça hastanın semptomları daha agresif palyasyon gerektirir. Hastanın ölümünden sonra palyatif bakım öncelikle ailenin desteklenmesine ve yasına odaklanır. Doğru tedavi yaklaşımı için sorunlara bütüncül bakış vazgeçilmezdir. Palyatif bakım genel (aile/bakıcı) bakım uygulayıcılarından evde bakım hemşirelerine ve üçüncü basamak palyatif bakım hizmetlerine kadar geniş bir aralıkta profesyoneller tarafından sağlanır. Palyatif bakım uzmanları, sağlık ekibiyle birlikte uygun tıbbi bakımı belirlemek ve hasta bakım hedeflerini düzenlemek için hasta ve ailesine yardım eder. Bir ulusal strateji, bu hizmetlerin sağlanması konusunda bilgilendiren bir hizmet geliştirme çerçevesi sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yaşam sonu bakım, Palyatif bakım, Semptomlar, Yönetim.

Geliş Tarihi: 16/02/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 11/05/2012

ABSTRACT

While dying is a normal part of life, death is often treated as an illness. As a consequence, many people die in hospitals, alone and in pain. The goal of palliative care is to relieve the suffering of patients and their families by the comprehensive assessment and treatment of physical, psychosocial, and spiritual symptoms experienced by patients. As death approaches, a patient's symptoms require more aggressive palliation. After the patient's death, palliative care focuses primarily on bereavement and support of the family. A holistic view of the existing problems is indispensable for a right therapeutic approach. Palliative care specialists should help patients and their families to determine appropriate medical care and to align the patient's care goals with those of the health care team. Palliative care is delivered by a range of professionals, from general (family/caregiver) practitioners and community care nurses to large tertiary referral palliative care services. A national strategy shall provide a service development framework that informs the provision of these services.

Key Words: End of life care, Palliative care, Symptoms, Management.

Received: 16/02/2012 • Accepted: 11/05/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Afife Ayla KABALAK

Ankara Ulus Devlet Hastanesi,

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü,

Ankara-Türkiye

E-posta: aylakabalak@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir