<< Geri Yazdır
Primer Kan Dolaşımı İnfeksiyonu ve Ventilatörle İlişkili Pnömoni Olgu Tanımlarında Güncellemeler

Primer Kan Dolaşımı İnfeksiyonu ve Ventilatörle İlişkili Pnömoni Olgu Tanımlarında Güncellemeler*

Updates in Primary Blood Stream Infection and Ventilatory Associated Pneumoniae Case Definitions

İlker İnanç BALKAN1, Bilgül METE1, Recep ÖZTÜRK1


1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

İstanbul, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Cerrahpasa Medicine, University of Istanbul,

Istanbul, Turkey

* CDC/NHSN-2013 güncellemelerinden özetlenerek hazırlanmıştır.

ÖZET

Sağlık hizmetiyle ilişkili infeksiyonların sürveyansında kullanılan olgu tanımları, "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" tarafından 2011 yılında oluşturulan çalışma gruplarının ulaştığı sonuçlar temel alınarak 2013 yılının ilk ayında  güncellenmiştir. Bu güncellemelerden en önemlileri laboratuvar tarafından doğrulanmış kan dolaşımı infeksiyonu, kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu ve ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) tanımları ile ilgili yenilikleri kapsamaktadır. Buna göre 2013 yılından itibaren laboratuvar tarafından doğrulanmış kan dolaşımı infeksiyonu olgularında "mukozal bariyer hasarı"nın da ayrıca bildirilmesi önerilmektedir. Daha önce "National Healthcare Safety Network (NHSN)" nozokomiyal pnömoni tanı kriterlerinde yer alan değişkenlik ve görecelilik nedeniyle oldukça heterojen bulgularla bildirimi yapılan VİP olgularıyla ilgili olarak; akciğer radyolojisi tanı kriteri olmaktan çıkartılmış, PEEP ve/veya FiO2 düzeylerinde anlamlı artışla tanımlanan oksijenlenme bozukluğu tanıda belirleyici hale gelmiş, olgu tanımlarında ise "Ventilatörle İlişkili Olay" başlığı altında; "Ventilatörle İlişkili Durum (VİD)", "İnfeksiyona Bağlı Ventilatörle İlişkili Komplikasyon", "olası VİP" ve "yüksek olası  VİP" gibi farklı klinik kategorilerin tanımlanmasıyla yeni bir sürveyans algoritması oluşturulmuştur. Sağlık hizmetiyle ilişkili infeksiyonlar 2013 protokolü ile ilgili düzeltmeleri içeren ilk  "errata"  dokümanının online olarak yayınlandığı Nisan 2013 tarihi itibariyle CDC/NHSN web sayfasında sürveyans tanımlarıyla ilgili güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Yeni tanımlarda yer alan ana değişiklikler kan dolaşımı infeksiyonu ve VİP tanımlarıyla ilgili olduğundan bu yazıda bu konular ele alınmıştır. NHSN tarafından yalnızca sürveyans amacıyla oluşturulan yeni olgu tanımlarının "Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)" tarafından yapılacak güncellemelere de yansıması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kateterle ilişkili bakteremi, Mukozal bariyer hasarı, Ventilatörle ilişkili olay, Ventilatörle ilişkili durum, İnfeksiyona bağlı ventilatörle ilişkili komplikasyon, Ventilatörle ilişkili pnömoni.

Geliş Tarihi: 25/04/2013 • Kabul Ediliş Tarihi: 02/05/2013

ABSTRACT

The most commonly used case definitions in the surveillance of health-care associated infections were established by  Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and updated regularly. Based on the results of the working groups, coordinated by CDC; some updates have been made in "device related" modules of the " patient safety" component of National Healthcare Safety  Network (NHSN) within the first month of 2013. These updates include new definitions in the surveillance of laboratory confirmed blood stream infections, central line associated  blood stream infections and ventilatory associated pneumoniaes (VAP). Accordingly, "mucosal barrier injury" will be reported in laboratory confirmed central line associated  blood stream infections cases in 2013. The criteria of "new radiological findings"  which has been leading to a wide  heterogenicity in the reported cases due to diagnostic challenge  is no longer a diagnostic criteria where impaired respiratory functions defined by increased PEEP and FiO2 levels have become determinative in diagnosis of VAP. Case definitions are modified within the scope of ventilatory associated event; as ventilatory associated condition, infection related ventilatory associated complication, possible VAP and probable VAP, where the latter two differ on the basis of culture positivity. These new case definitions, revealed exclusively  for surveillance, are planned to be implemented by NHSN and are likely to be reflected in the future updates of national nosocomial infections surveillance network (UHESA).

Key Words: Central line associated blood stream infection, Mucosal barrier injury, Ventilatory associated event,  Ventilatory associated condition, infection related ventilatory associated complication, Ventilatory associated pneumoniae.

Received: 25/04/2013 • Accepted: 02/05/2013

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. İlker İnanç BALKAN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı, İstanbul-Türkiye

E-posta: ilker.balkan@ctf.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir