<< Geri Yazdır
Cerrahi Sonrası Bir Hastada Yoğun Bakım Polinöromiyopatisine Bağlı Geri Döndürülebilir Tetrapleji

Cerrahi Sonrası Bir Hastada Yoğun Bakım
Polinöromiyopatisine Bağlı Geri Döndürülebilir Tetrapleji

Reversible Tetraplegia Due to Critical Care Polyneuromyopathy in a Patient After the Surgery

Barış ARSLAN1, Z. Asuman ARSLANONUK1, Ümit YALÇIN2, Şebnem KOLDAŞ DOĞAN2, Bilge KARSLI1,
N. Füsun TORAMAN2


1 SB Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Antalya, Türkiye

Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

2 SB Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Antalya, Türkiye

Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

ÖZET

Kritik hastalık polinöromiyopatisi kas zayıflığının görüldüğü, duyusal ve motor sinir liflerinde primer aksonal dejenerasyonun neden olduğu kritik hastalığın bir komplikasyonudur. Kritik hastalık polinöromiyopatisi mekanik ventilatörden ayırma güçlüğüne ve uzamış rehabilitasyona neden olur. Bu yazımızda, 36 yaşında, cerrahi sonrası sepsisli bir kadın hastada gelişen kritik hastalık polinöromiyopatisi sunulmuştur. Önce nörolojik bir komplikasyon olarak düşünülen tetraplejiden, klinik olarak kritik hastalık polinöromiyopatisinden şüphelenilip, elektrofizyolojik olarak da doğrulanmıştır. Sepsisin agresif tedavisi ve fizik tedavi rehabilitasyonu tetraplejiden tam iyileşme sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Polinöromiyopati, Sepsis, Yoğun bakım, Tetrapleji.

Geliş Tarihi: 14/01/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 05/03/2012

ABSTRACT

Critical illness polyneuromyopathy, a complication of critical illness, is a primary axonal degeneration of motor and sensory fibers presenting with muscle weakness. It significantly contributes to the unexplained difficulty in weaning from mechanical ventilation and to their prolonged rehabilitation. We report a 36-year-old woman with sepsis after surgery who developed severe critical illness polyneuromyopathy. Although, initially, it was feared that the patient had suffered a central neurological pathology, the diagnosis of critical illness polyneuromyopathy was suspected on clinical grounds after than confirmed by electrophysiological studies. Aggressive treatment of sepsis and physical therapy resulted in complete recovery from tetraplegia.

Key Words: Polyneuromyopathy, Sepsis, Intensive care, Tetraplegia.

Received: 14/01/2012 • Accepted: 05/03/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Barış ARSLAN

SB Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi

07100 Soğuksu, Antalya-Türkiye

E-posta: barisarslan_34@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir