<< Geri Yazdır
Candida albicans'ın Yol Açtığı Rekürren Kandidemi ve Pacemaker Tel İnfeksiyonu: Tedavi Yaklaşımları

Candida albicans'ın Yol Açtığı Rekürren Kandidemi ve
Pacemaker Tel İnfeksiyonu: Tedavi Yaklaşımları

Recurrent Candidemia and Pacemaker Wire Infection with Candida albicans

Sibel GERGİN GÜNDEŞ1


1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Kocaeli, Kocaeli, Turkey

ÖZET

Rekürren kandidemi, önemli bir morbidite ve mortalite oranı ile, yabancı cisim (santral venöz kateterler, pacemaker teli vb.) varlığında gelişen infeksiyonların yol açtığı derin organ kandidemisinin hem nedeni hem de bulgusu olabilir. Bu makalede, olgu sunumu eşliğinde, çıkartılması kontrendike bir pacemaker varlığında gelişen kandidemi olgusunun anidulafungin ile güvenli ve etkin tedavisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kandidemi, Pacemaker, Ekinokandin.

Geliş Tarihi: 15/10/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 28/11/2012

ABSTRACT

Recurrent candidemia is both a cause and a symptom of deep organ candidiasis or infection of foreign bodies (e.g. central venous line, pacemaker wire) and is associated with significant morbidity and mortality. This case report demonstrates that in the event of pacemaker wire infection with candida and when it is not possible to remove the infected pacemaker wire, treatment with an anidulafungin, can be safe and successful.

Key Words: Candidemia, Pacemaker, Echinocandin.

Received: 15/10/2012 • Accepted: 28/11/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Sibel GERGİN GÜNDEŞ

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

41380 Umuttepe, Kocaeli-Türkiye

E-posta: sgundes@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir