<< Geri Yazdır
Kateterle İlişkili Kandidemi Olgusu: Kateter Çekilmeksizin Tedavi Edilebilir mi?

Kateterle İlişkili Kandidemi Olgusu: Kateter Çekilmeksizin Tedavi Edilebilir mi?

A Case of Catheter Related Candidemia: Is it Possible to Treat Without Catheter Removal?

Sibel DOĞANKAYA1, Bensu GÜRSOY2, Ece ALTINAY3, Canan GÜLER3, Gül DABAK4, Zerrin BEYKAL1, Bülent ARINÇ5, Buket TAN5, Hızır Mete ALP6


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Kosuyolu Hearth Center, Kartal, Istanbul, Turkey

2 Tekirdağ Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Tekirdağ, Türkiye

Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Tekirdag State Hospital, Tekirdag, Turkey

3 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,

İstanbul, Türkiye

Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Kosuyolu Hearth Center, Kartal, Istanbul, Turkey

4 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Clinic of Chest Diseases, Kosuyolu Hearth Center, Kartal, Istanbul, Turkey

5 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Clinic of Medical Microbiology, Kosuyolu Hearth Center, Kartal, Istanbul, Turkey

6 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Clinic of Cardiovascular Surgery, Kosuyolu Hearth Center, Kartal, Istanbul, Turkey

ÖZET

Kandida infeksiyonları artık yoğun bakım ünitelerinin en sık rastlanılan infeksiyonlarından biri haline gelmiştir. Kandida infeksiyonları hastanemizin kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinde hastane kaynaklı kan akımı infeksiyonlarının dördüncü en sık nedenidir. Büyük cerrahi operasyonlar, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi, uzun süreli yoğun bakımda kalış, kateterlerin kullanımı kandidemiyi artıran risk faktörleridir. Bu olguda 43 yaşında erkek hastada ascenden aort greft interpozisyonu sonrası gelişen asinetobakter bakteremisi sonrasında katetere bağlı kandidemi gelişmesi ve anidulafungin tedavisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer nakli, Postoperatif bakım, Komplikasyonlar.

Geliş Tarihi: 05/10/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 07/12/2012

ABSTRACT

Invasive fungal infections are a growing problem in the intensive care unit, with Candida species being the most common cause of these infection. Candida infections are the fourth most common cause of hospital-acquired blood infection in our cardiac surgery intensive care unit. The most common risk factors for developing candidemia are: broad-spectrum antibiotic therapy, immunosupression, transplants, complex surgical procedures, and catheters. In this study, we report a 43-year-old man presented with catheter-related infection of candida and acinetobacter bacteriemia after an operation of ascending aorta graft interposition who was treated with anidulafungin.

Key Words: Liver transplantation, Postoperative care, Complications.

Received: 05/10/2012 • Accepted: 07/12/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Sibel DOĞANKAYA

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve

Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

E-posta: sibeldogankaya@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir