<< Geri Yazdır
Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS): Dün, Bugün, Yarın

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS): Dün, Bugün, Yarın

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS): Yesterday, Today, Tomorrow

Tayfun ÇALIŞKAN1, Faruk ÇİFTÇİ1


1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul, Türkiye

Department of Chest Diseases, Gulhane Military Medicine Academy Haydarpasa Training Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), yaklaşık 55 yıldır bilinen bir sendrom olmasına rağmen, halen mortalitesi çok yüksektir. ARDS için "American-European Consensus Conference (AECC)" tarafından 1994 yılında yapılan tanımlama halen kullanılmaktadır; ancak tanımlama ile ilgili çeşitli problemler vardır. Hastalığın fizyopatolojisini, solunumsal ve mekanik ventilasyon parametrelerini kullanarak yeni bir tanımlamaya ihtiyaç vardır. Yeni önerilen Berlin tanımlaması, hastalığın tedavisinde klinisyenleri yönlendirecek ve bu tanımlama kullanılarak yapılacak bilimsel çalışmalarda daha doğru sonuçlar alınabilecektir. Bu derlemede; ARDS için önerilen ve üzerinde çalışılan yeni Berlin tanımlaması ve sendromun tedavisinden güncel bilgiler ışığında bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum sıkıntısı sendromu, Akut akciğer hasarı.

Geliş Tarihi: 24/09/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 15/10/2012

ABSTRACT

Although acute respiratory distress syndrome (ARDS) has been known for 55 years, the mortality of it is very high. The definition that was made by American-Europen Consensus Conference (AECC) in 1994 for ARDS is currently used; but there are problems with this definition. There is a need for a new definition for ARDS using physiopathology of the syndrome, respiratory and mechanical ventilation parameters. The new proposed Berlin definition will guide the clinicians for the treatment of syndrome and more accurate results in the scientific studies will be taken using the new ARDS definition. The new proposed and studied ARDS Berlin definition and treatment of the syndrome will be mentioned in this review with current data.

Key Words: Acute respiratory distress syndrome, Acute lung injury.

Received: 24/09/2012 • Accepted: 15/10/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Yrd. Doç. Dr. Tayfun ÇALIŞKAN

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Göğüs Hastalıkları Servisi Selimiye Mahallesi

Üsküdar, İstanbul-Türkiye

E-posta: drtcaliskan@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir