<< Geri Yazdır
Kafa Travmasına Yaklaşım

Kafa Travmasına Yaklaşım

Management of Head Trauma

Emrah EGEMEN1, Alp Özgün BÖRCEK1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine, University of Gazi, Ankara, Turkey

ÖZET

Kafa travması basit bir baş ağrısından ölüme kadar değişik sonuçlara yol açan bir olaydır. Yüksek mortalite oranı ve kötü prognozu nedeniyle nörotravma önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sosyal sorunlar, hem hastayı hem de hasta yakınlarını etkiler. Özürlülük ve sakatlık sorunlarının çözümünde rehabilitasyona ihtiyaç vardır. Gerek travma sırasında gerekse takip döneminde diğer sistemik sorunların çoğunlukla eşlik etmesi nedeniyle, sadece nöroşirürjikal bir olay olarak görülmemeli multidisipliner yaklaşımlarla tedavi edilmelidir. Kafa içi basınç artışının tedavisinde nöroşirürji yoğun bakımının önemi kaçınılmazdır. Bu derlemede, kafa travmasıyla ilişkili klinik sorunları tanımlamak, kısa ve uzun dönem takiplerinde tıbbi ve cerrahi yaklaşımların ne zaman ve nasıl uygulanacağını tartışmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kafa travması, Travmatik beyin hasarı, KİBAS artışı yönetimi.

Geliş Tarihi: 24/12/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 10/01/2013

ABSTRACT

Head trauma causes various consequences from simple headache to death. Neurotruama is an important public health because of its high mortality rate and poor outcome. Social problems effect both patients and caregivers. Disability problems and sequelaes need to rehabilitation. Mostly any other systemic problem accompanies at the beginning or during follow up period. Therefore head trauma should be considered as not only neurosurgical issue and be treated by multidisciplinary protocols. Neurosurgical intensive care is necessary especially for medical treatment intracranial hypertension. That article aims to indicate clinical problems according to headtrauma, and discuss how and when to treat medically and surgically including short and long time follow up.

Key Words: Head trauma, Traumatic brain injury, Intracranial hypertension management.

Received: 24/12/2012 • Accepted: 10/01/2013

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Emrah EGEMEN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı,

06500 Beşevler, Ankara-Türkiye

E-posta: emrahegemen@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir