<< Geri Yazdır
Ventilatörle İlişkili Pnömonide Antibiyotik Tedavisinin Optimizasyonu

Ventilatörle İlişkili Pnömonide Antibiyotik Tedavisinin Optimizasyonu

Murat DİZBAY1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Ankara, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Gazi,

Ankara, Turkey

ÖZET

Ventilatörle ilişkili pnömoni nozokomiyal infeksiyonlar içinde en sık görülen, çok ölüme yol açan ve maliyeti yüksek olan infeksiyonlardır. Son yıllarda hastane infeksiyonu etkenleri arasında direnç probleminin yaygınlaşması ve buna karşılık tedavi seçeneklerinin kısıtlı oluşu nedeniyle tedavide zorluklar yaşanmaktadır. Bu yazıda ventilatörle ilişkili pnömonide antibiyotik tedavisinin optimizasyonu ve tedavi seçiminde dikkate alınacak faktörler irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ventilatörle ilişkili pnömoni, Antibiyotik, Optimizasyon.

Geliş Tarihi: 19/03/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 23/03/2012

ABSTRACT

Optimizing Antibiotic Therapy in Ventilator-Associated Pneumonia

Ventilator-associated pneumonia is one of the most seen nosocomial infection which leads to high mortality rate and hospital cost. Recently, clinicians face to difficulties in the treatment of ventilator-associated pneumonia because widespread antibiotic resistance among nosocomial pathogens but also limited options for the antibiotic selection. In this article, optimizing antibiotic therapy in the treatment of ventilator-associated and the factors should be considered in the antibiotic selection were discussed.

Key Words: Ventilator-associated pneumonia, Antibiotic, Optimization.

Received: 19/03/2012 • Accepted: 23/03/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Murat DİZBAY

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Ankara-Türkiye

E-posta: muratdizbay@gazi.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir