<< Geri Yazdır
Ventilatörle İlişkili Pnömoni: Etkenler ve Laboratuvar Tanı

Ventilatörle İlişkili Pnömoni: Etkenler ve Laboratuvar Tanı

Bilgin ARDA1


1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

İzmir, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Ege,

Izmir, Turkey

ÖZET

Mekanik ventilatör desteğindeki hastalarda 48 saat ve sonrasında gelişen pnömoniler ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) olarak adlandırılır. Hastane kökenli pnömonilerin  %60-75'ini VİP oluşturur. Hastanede kalış süresini, mortaliteyi ve maliyetleri artırır. Başlangıç zamanına göre ilk dört gün içinde gelişen VİP'ler erken başlangıçlı, dört günden sonra gelişenler ise geç başlangıçlı olarak tanımlanır. Geç başlangıçlı VİP'in çok ilaca dirençli etkenlerle gelişme olasılığı, mortalitesi ve morbiditesi daha yüksektir. VİP genellikle Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Klebsiella spp. Escherichia coli gibi aerobik gram-negatif bakterilere bağlı olarak gelişir. VİP tanısı klinik, fizik muayene, radyoloji ve solunum sekresyonlarının mikrobiyolojik değerlendirmesini gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ventilatörle ilişkili pnömoni, Etkenler, Tanı.

Geliş Tarihi: 19/03/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 27/03/2012

ABSTRACT

Ventilator-Associated Pneumonia: Etiology and Laboratory Diagnosis

Ventilator-associated pneumonia (VIP) is defined as pneumonia that arises more than 48 hours after endotracheal intubation. VIP consists 60-75% of hospital-acquired infections. It increases length of hospital stay, mortality and costs. VIP beginning during the first four days of ventilation is considered as early-onset VIP whereas those begining after wards are considered as late-onset VIP. Late-onset VIP is more likely to be associated with multidrug-resistant bacteria, higher morbidity and mortality.  Etiology in VIP consists aerobic bacilli like Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Klebsiella spp. and Escherichia coli.  Diagnosis of VIP requires a high clinical suspicion combined with bedside examination, radiographic examination, and microbiologic analysis of respiratory secretions.

Key Words: Ventilator-associated pneumonia, Etiology, Diagnosis.

Received: 19/03/2012 • Accepted: 27/03/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Bilgin ARDA

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Bornova, İzmir-Türkiye

E-posta: bilginarda@ege.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir