<< Geri Yazdır
Hantavirüs Renal Sendromlu Hemorajik Ateş: Olgu Sunumu ve Derleme

Hantavirüs Renal Sendromlu Hemorajik Ateş: Olgu Sunumu ve Derleme

Yunus Oktay ATALAY1, Kamer DERE1, Hüseyin ŞEN1, Zafer KÜÇÜKODACI2, Yalçın ÖNEM3,
Sezai ÖZKAN1, Güner DAĞLI1


1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Anesteziyoloji ve

Reanimasyon Servisi, İstanbul, Türkiye

Anesthesiology and Reanimation Service, Gulhane Military Medical Academy Haydarpasa Training Hospital,

Istanbul, Turkey

2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Servisi, İstanbul, Türkiye

Pathology Service, Gulhane Military Medical Academy Haydarpasa Training Hospital, Istanbul, Turkey

3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi,

İstanbul, Türkiye

Internal Medicine Service, Gulhane Military Medical Academy Haydarpasa Training Hospital,

Istanbul, Turkey

ÖZET

Hantavirüs renal sendromlu hemorajik ateş, farklı hantavirüslerin neden olduğu Asya ve Avrupa’nın birçok bölgesinde görülebilen klinik bir sendromdur. Avrupa genelinde hantaviral hastalıklar bildirilmiş olmasına rağmen Türkiye’de 2009 yılına kadar insanda bildirilmiş herhangi bir hantavirüs infeksiyonu bulunmamaktadır. Bu klinik sendrom diğer infeksiyöz ya da noninfeksiyöz hastalıklarla karışabilmektedir. Bu olgu sunumunda ülkemizde çok nadir görülen, Dobrova tipi olarak ise ilk kez tespit edilen hantavirüs infeksiyonlu bir olguyu sunmayı amaçladık. Olgu yurt dışı yayın olarak bildirilmiş olup burada amacımız ülkemizde henüz çok nadir olarak saptanan bu olgunun klinik bulguları ve yoğun bakımdaki takibi hakkında bilgi sunmak olup, klinisyenlerin hemorajik ateş, böbrek yetmezliği, purpura fulminansı olan hastalarda hantavirüs renal sendromlu hemorajik ateş olasılığını akıldan uzak tutmamasını sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Ateş, Trombositopeni, Böbrek yetmezliği, Hantavirüs infeksiyonu.

Geliş Tarihi: 15/03/2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 21/10/2011

ABSTRACT

Hantaviral Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome: A Case Report and Review

Hemorrhagic fever with renal syndrome is a clinical syndrome that is caused by different hantavirus types and seen in different regions in Asia and Europe. Although hantavirus infection have been reported in a wide geographical area in Europe, any hantavirus related infection in human has not been reported from Turkey untill 2009. This clinical syndrome can be confused with other infectious and noninfectious diseases. In this case report we aimed to report a case which is a very rare and the first type of Dobrova Hantavirus infection that diagnosed in Turkey. Before this case has been announced internationally as a case report; herein our aim is to inform clinicians about the clinical progress and the management of Hantavirus infection in intensive care unit. The clinicians must keep in mind the hantavirus infection in the patients with hemorrhagic fever, purpura fulminans and renal failure.

Key Words: Fever, Thrombocytopenia, Renal failure, Hantavirus infection.

Received: 15/03/2011 • Accepted: 21/10/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Yunus Oktay ATALAY

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi

İstanbul-Türkiye

E-posta: yunus.atalay76@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir