<< Geri Yazdır
Kandida Peritonitli Olguda Hızlı ve Doğru Tedavi Yaklaşımı

Kandida Peritonitli Olguda Hızlı ve Doğru Tedavi Yaklaşımı

Bilgin ARDA1


1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

İzmir, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Ege,

Izmir, Turkey

ÖZET

Robot aracılıklı torakolaparoskopik özefajektomi uygulanan hastada perforasyon sonrasında gelişen Candida glabrata ve Enterococcus faecium’a bağlı mediastinit, plevral ampiyem ve peritonit olgusu sunulmuştur. Bu olguda hastane kökenli invaziv kandida infeksiyonu olan ağır hastaların tedavisinde, hekimlerin karşı karşıya kaldığı zorluklar vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kandida, Ampiyem, Peritonit, Özefajektomi, Ekinokandin.

Geliş Tarihi: 09/10/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 01/11/2012

ABSTRACT

Fast and Accurate Treatment Approach to a Case with Candida Peritonitis

The patient who had mediastinitis, pleural empyema and peritonitis due to Candida glabrata and Enterococcus faecium which developed after perforation and who underwent robot-assisted thoracolaparoscopic esophagectomy is presented. This case description high lights some of the therapeutic dilemmas that physicians face when treating critically ill patients with health care-associated invasive Candida infections.

Key Words: Candida, Empyema, Peritonitis, Esophagectomy, Echinocandin.

Received: 09/10/2012 • Accepted: 01/11/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Bilgin ARDA

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Bornova, İzmir-Türkiye

E-posta: bilgin.arda@ege.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir