<< Geri Yazdır
Yoğun Bakımda Kandidemi Gelişen İki Olguda Anidulafungin Deneyimi

Yoğun Bakımda Kandidemi Gelişen İki Olguda Anidulafungin Deneyimi

Hüsnü PULLUKÇU1, Dilek Yeşim METİN2, Mehmet Sezai TAŞBAKAN1


1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

İzmir, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Ege,

Izmir, Turkey

2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Ege, Izmir, Turkey

3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, University of Ege, Izmir, Turkey

ÖZET

Yoğun bakım hastalarında gelişen fungal infeksiyonlar mortalite ve morbiditesinin yüksekliği nedeniyle her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu infeksiyonlar içerisinde en sık rastlanan patojenler, kandida türleridir. Güncel rehberlerde bu infeksiyonların tedavisi ve ekinokandin kullanımı tartışılmaktadır. Bu makalede, altta yatan hastalıkları nedeniyle yoğun bakımda yatmakta olan ve kandidemi gelişen iki hastanın anidulafungin ile tedavisi irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kandidemi, Yoğun bakım, Fungal infeksiyon, Anidulafungin.

Geliş Tarihi: 28/09/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 15/10/2012

ABSTRACT

Anidulafungin Experience in Two Patients Developed Candidemia in Intensive Care

Developing fungal infections in intensive care unit patients due to the high morbidity and mortality, is becoming more important with each passing day. Candida species are the most common pathogens in these infections. The treatment of these infections and use echinocandin are discussed in current guidelines. In this article we evaluated outcomes of two cases of candidemia treated with anidulafungin in the intensive care unit of our setting.

Key Words: Candidemia, Intensive care unit, Fungal infections, Anidulafungin.

Received: 28/09/2012 • Accepted: 15/10/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Hüsnü PULLUKÇU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Bornova, İzmir-Türkiye

E-posta: husnup@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir