<< Geri Yazdır
Adım Adım Akciğer Bilgisayarlı Tomografisi: Bölüm 2

Adım Adım Akciğer Bilgisayarlı Tomografisi: Bölüm 2

Gonca ERBAŞ1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Department of Radiology, Faculty of Medicine, University of Gazi, Ankara, Turkey.

ÖZET

Bilgisayarlı tomografi, akciğer parankiminin değerlendirilmesinde kullanılan önemli bir görüntüleme yöntemidir. Bilgisayarlı tomografi bulgularına dayanan ayırıcı tanı listesinin oluşturulması, elementer lezyonların ve işaretlerin doğru tanınmasıyla başlar. Üç bölümden oluşan derlemenin ikinci bölümünde bilgisayarlı tomografide izlenen elementer lezyonlardan sık görülenler tanımlanmış ve örnekler ışığında tartışılmıştır. Bu bölümde tartışılan konularla elementer lezyonların doğru tanımlanması ve böylece ayırıcı tanı listesinin kısaltılması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, Akciğer.

Geliş Tarihi: 09/06/2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 17/06/2011

ABSTRACT

Computed Tomography of the Lung: Part 2

Computed tomography is an indispensible diagnostic tool for imaging chest diseases. Constituting a differential diagnosis list with respect to computed tomography findings starts with correct recognition of specific patterns and signs. The major goal of this review article, which is the second part of a trilogy, is to get physicians familiar to the basic computed tomography patterns and signs with presentation of characteristic computed tomography images of many cases.

Key Words: Computed tomography, Lung.

Received: 09/06/2011 • Accepted: 17/06/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Yrd. Doç. Dr. Gonca ERBAŞ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyoloji Anabilim Dalı

06500 Beşevler-ANKARA

E-posta: gerbas@yahoo.com, goncaerbas@gazi.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir