<< Geri Yazdır
Yanık Yoğun Bakıma Özel Sorunlar ve Yönetimi Untitled Document

Yanık Yoğun Bakıma Özel Sorunlar ve Yönetimi

Afife Ayla KABALAK1


1 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,

Ankara, Türkiye

Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Ankara Numune Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey

ÖZET

Ağır yanık yaralanmaları tedavisi üzerine, cerrahi, anestezi ve yoğun bakımdaki modern gelişmelerin büyük etkisi vardır. Yanık hasarı hipovolemik şok, çoklu organ yetmezliği, sepsis ve yetersiz beslenmeye neden olabilir. Mortalite ve morbidite hastanın yaşı, yanığın boyutu ve inhalasyon yaralanmasının varlığıyla ilişkilidir. İnflamatuvar mediyatör yanıt, immünsüpresyonun derecesinde olduğu gibi yanık alanının boyutuyla artar. İmmünsüpresyonda artışla birlikte açık yaranın büyüklüğü bakteriyel kolonizasyonu artırır ve bu durum yaşamı tehdit eden infeksiyon riskinin artmasıyla sonuçlanır. İnhalasyon yaralanması yoğun sıvı resüsitasyonuyla şiddetlenen pulmoner disfonksiyona neden olur. Orta ve ciddi yanık hastaları, yaraları iyileşip tam bir düzelme olana kadar yaşamı sürdürmek amaçlı organ desteğinin ve yoğun izleminin yapıldığı özel ünitelerde kritik bakım gerektirir. Bir hemşire ekibiyle iş birliği içindeki tam zamanlı bir yanık yoğun bakım ünitesi tıbbi yöneticisi (özellikle anestezist), yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış süresini belirgin ölçüde azaltır ve hasta ölümlerini önler.

Anahtar Kelimeler: Yanık hasarı, Yoğun bakım, Komplikasyon, Yönetim.

Geliş Tarihi: 06/01/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 14/01/2012

ABSTRACT

Burn Intensive Care and Management of Special Problems

Modern advances in surgery, anesthesia, and critical care are a great impact on the treatment of severe burn injuries. Burn injury may cause to hypovolemic shock, multiorgan failure, sepsis, and malnutrition. Morbidity and mortality are related to age of the patient, burn size, and the presence of an inhalation injury. The inflammatory mediator response also increases with burn size as does the degree of immunosuppression. Bacterial colonization increases with the size of the open wound and, in conjunction with the increase in immunosuppression, results in increased risk of life-threatening infection. Inhalation injury causes pulmonary dysfunction that is exacerbated by the large fluid resuscitation required following major burn injury. Moderate to seriously burned patients require critical care in specialised units for intensive monitoring and life-sustaining organ support until the patients recover and the wounds are healed. The presence of a full-time burn intensive care unit medical director (especially anaesthetist), in partnership with a team nurses, can significantly decrease the length of both intensive care unit and hospital stays and prevent patient deaths.

Key Words: Burn injury, Intensive care, Complication, Management.

Geliş Tarihi: 06/01/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 14/01/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Afife Ayla KABALAK

SB Ankara Numune Eğitim ve

Araştırma Hastanesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Ankara-Türkiye

E-posta: aylakabalak@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir