<< Geri Yazdır
Çok İlaca Dirençli Gram-Negatif Bakteri İnfeksiyonlarında Tedavi Seçenekleri

Çok İlaca Dirençli Gram-Negatif Bakteri İnfeksiyonlarında Tedavi Seçenekleri

Yasemin ERSOY1


1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Malatya, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Inonu,

Malatya, Turkey

ÖZET

Son yıllarda gram-negatif bakterilerde artan direnç dikkat çekici düzeylere çıkmış olup, tedavi seçeneklerinin birkaç grup antibiyotikle sınırlanmasına neden olmuştur. Dirençli bakterilerde azalan tedavi seçenekleri ve başlangıç tedavisinin uygunsuzluğu artan mortaliteyle ilişkilidir. Çok ilaca dirençli gram-negatif bakteri infeksiyonlarının tedavisinde kanıt düzeyi yüksek randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Tedavi seçeneklerinin yan etkileri, doku ve kan düzeylerinin yetersiz olması ve bu ilaçlara da direnç gelişebilmesi önümüzde ciddi sorunlar olarak durmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çok ilaca dirençli, Gram-negatif bakteri, Tedavi seçenekleri.

Geliş Tarihi: 04/01/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 11/01/2012

ABSTRACT

Therapeutic Options for Multidrug Resistant Gram-Negative Bacteria

In recent years, resistances in gram-negative bacteria have been remarkably increasing and cause very few treatment options. The mortality is increasing in relation with inappropriate initial treatment and reduced treatment options. There is a need for randomized controlled studies with a good evidence base in treatment of multidrug resistant gram-negative bacterial infections.  Adverse effects of drugs, low tissue and blood levels and development of resistance to these antibiotics produce serious problems in the treatment.

Key Words: Multidrug resistant, Gram-negative bacteria, Treatment options.

Received: 04/01/2012 • Accepted: 11/01/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Yasemin ERSOY

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Malatya-Türkiye

E-posta: yasemin.ersoy@inonu.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir