<< Geri Yazdır
Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarında Ampirik Tedavi

Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarında Ampirik Tedavi

Ömer EVİRGEN1


1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Tayfur Ata Sokmen Medicine,

University of Mustafa Kemal, Hatay, Turkey

ÖZET

Deri ve yumuşak doku infeksiyonları, hafif seyirli yüzeyel infeksiyonlar veya ölüme kadar giden ciddi sonuçları olan nekrotizan infeksiyonlar şeklinde görülebilir. Bu derlemede yüzeyel deri infeksiyonları, nekrotizan infeksiyonlar, toplum kökenli metisiline dirençli Staphylococcus aureus infeksiyonları, hayvan ve insan ısırıklarıyla ilişkili infeksiyonların ampirik tedavisi üzerinde durmak hedeflenmiştir. Yüzeyel deri infeksiyonlarında lokal yara bakımı, insizyon ve drenaj tedavi için yeterli olabilmektedir. Oysa nekrotizan infeksiyonlarda agresif cerrahi debridman ve parenteral antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Toplum kökenli metisiline dirençli S. aureus infeksiyonları ise lokal epidemiyolojik verilere göre değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel deri infeksiyonları, İlaç tedavisi, Antiinfektif ajanlar, MRSA, Toplum kökenli infeksiyonlar.

Geliş Tarihi: 15/04/2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 25/04/2011

ABSTRACT

Empirical Treatment of Skin and Soft Tissue Infections

Skin and soft tissue infections can be seen as mild superficial infections or necrotizing infections which leads to serious consequences such as death. This review focuses on empirical therapy for superficial skin infections, necrotizing infections, community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections, and animal and human bite related infections. Local wound care, surgical incision and drainage may be sufficient for the treatment in the superficial skin infections, whereas aggressive surgical debridement and intravenous antibiotic therapy should be applied to necrotizing infections. Community-acquired methicillin-resistant S. aureus infections should be evaluated according to the local epidemiological data.

Key Words: Bacterial skin diseases, Drug therapy, Anti-infective agents, MRSA, Community-acquired infections.

Received: 15/04/2011 • Accepted: 25/04/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Yrd. Doç. Dr. Ömer EVİRGEN

Mustafa Kemal Üniversitesi

Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Hatay-Türkiye

E-posta: omerevirgen@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir