<< Geri Yazdır

Kafa Travmasına Yaklaşım

Mustafa BERKER*, Melike MUT*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA

 

Kafa travmaları ülkemizde olduğu kadar, diğer ülkelerde de, her aşamada hekimleri zorda bırakabilen konulardandır. Ayrıca, üretim çağındaki insanlarda kalıcı sekeller yaratması ve mortalitesi nedeniyle yüksek ekonomik ve sosyal kayıplara yol açabilmektedir. Kafa travması fizyopatolojisinin daha iyi anlaşılmasıyla, travma anından sonraki süreçte de azımsanmayacak ölçüde beyin hasarına yol açan değişikliklerin oluştuğu görülmüştür. İkincil beyin hasarı olarak bilinen, asıl önlenebilir ve tedavi edilebilir bu süreçte yapılması gerekenler yazımızda tartışılmaktadır.

Management of Head Trauma

Key Words: Head injury, Primary damage-impact, Secondary cerebral damage.

Anahtar Kelimeler: Kafa travması, Birincil beyin hasarı, İkincil beyin hasarı.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Mustafa BERKER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, 06100, Sıhhıye-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 22.08.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 04.09.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir