<< Geri Yazdır

Çocuklarda Akut Solunum Yetmezliği

Ebru GÜNEŞ YALÇIN*, Nural KİPER*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Ünitesi, ANKARA

 

Akut solunum yetmezliği (ASY); solunum işlevine katılan organ veya organellerin bir veya birkaçının fonksiyon bozukluğu sonucunda gelişen, pulmoner kapiller yataktan oksijenin dolaşım sistemine dağılması ve/veya karbondioksitin atılmasında bozuklukla kendini gösteren bir durumdur. Çocuklarda erişkinlere göre sık görülmesi, zaman kaybetmeden, doğru şekilde uygulanan tedaviyle yüz güldürücü sonuçların alınması bu konuyu çok önemli kılmaktadır. Bu yazıda çocuklarda ASY tipleri, öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulguları ile tedavi yaklaşımları anlatılmıştır.

Acute Respiratory Failure in Children

Key Words: Acute respiratory failure, Mechanical ventilation, Arterial blood gases.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum yetmezliği, Mekanik ventilasyon, Kan gazı.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Ebru GÜNEŞ YALÇIN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Ünitesi, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 12.07.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 23.07.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir