<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyonlarının İzlemi, Kontrolü ve Korunma

Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA

Hastaneye yatan hastaların sadece %5-10'u yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde tedavi görmekte, ancak tüm nozokomiyal infeksiyonların yaklaşık %25'i YBÜ'lerde gelişmektedir. YBÜ'lerde hastane infeksiyonu insidansı normal servislerdekinden 5-10 kat fazladır. YBÜ'lerde infeksiyon kontrolü aralarında mali kaynaklar ve insan kaynaklarının da yer aldığı birçok faktörle yakından ilişkilidir. Her basamakta eğitim (infeksiyon kontrol ekibi, hemşire, doktor vb.) ilk planda üzerinde durulması ve süreklilik kazandırılması gereken en önemli konudur. Başarılı bir infeksiyon kontrol programı yürütülebilmesi için yoğun bakım uzmanı, infeksiyon hastalıkları konsültanı, klinik mikrobiyoloji laboratuvarı ve hastane epidemiyoloğunun (infeksiyon kontrolünden sorumlu doktor) sürekli iletişim halinde bulunması gereklidir.

Surveillance, Control and Prevention of Intensive Care Unit Infections

Key Words: Infection control, Intensive care unit.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon kontrolü, Yoğun bakım ünitesi.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 20.05.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 28.05.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir