<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitesinde Solunumsal Monitörizasyon

Sait KARAKURT*

 

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL

Yoğun bakım ünitesi (YBÜ)?nde solunum monitörizasyonu ile hastadaki klinik değişiklikleri erken fark ederek, zamanında tanı koymak, etkili tedaviye başlayabilmek, böylelikle de morbidite ve mortaliteyi azaltmak amaçlanmaktadır. Özellikle, noninvaziv monitörizasyon aygıtlarının gelişmesi ile YBÜ?lerde rutin monitörizasyonda önemli ilerlemeler olmuştur. YBÜ?de solunumun monitörizasyonu sırasında oksijenlenme ve ventilasyon parametreleri izlenmektedir. Hastanın mekanik ventilatörde olması bazı ek parametrelerin de izlenmesini gerekli kılmaktadır. Arter kan gazı (AKG) ölçümü, pulse oksimetre (PO) ile oksijen satürasyonunun (SO2) izlenmesi ile dokuların oksijenlenmesi; oksijen tüketimi ile ilgili bilgi veren mikst venöz oksijen satürasyonu (SvO2)'nun izlenmesi ile oksijenizasyon monitörize edilmesi, kapnografi ile soluktaki CO2 parsiyel basıncının izlenmesi; solunum paterni, solunum kaslarının fonksiyonu, solunum merkezinin ve solunum mekaniğinin değerlendirilmesiyle de ventilasyon monitörize edilebilmektedir.

Respiratory Monitoring in the Intensive Care Unit

Key Words: Respiratory monitoring, Intensive care unit.

Anahtar Kelimeler: Solunum monitörizasyonu, Yoğun bakım ünitesi.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Sait KARAKURT

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 25.07.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 20.08.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir