<< Geri Yazdır

Kanıta Dayalı Tıp mı Yoksa Sigorta Sistemi Uygulamaları mı?

Mustafa ŞAHİN1


1 Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Department of General Surgery, Faculty of Selcuklu Medicine, University of Selcuk, Konya, Turkey

ÖZET

Kanıta dayalı tıp uygulamaları tüm dünyada giderek yaygınlık kazanmaktadır. Bu uygulamaların temel hedefi; oluşabilecek mesleki hataları ve komplikasyonları azaltmak veya ortadan kaldırmaktır. Ülkemizde uygulamaya konulan SosyalGüvenlik Kurumu uygulamaları ise sağlık sistemindeki savurganlığın önüne geçmeyi hedeflemektedir. Bu farklı iki hedefin birlikte gerçekleşmesi oldukça zor gözükmektedir. Bu noktada hekimlerin tecrübeleri devreye girecek ve kanıta dayalı tıp uygulamaları aksayacaktır. Sonuçta ortaya çıkabilecek komplikasyonlar ve meslek hataları ise hekimlerin başını ağrıtacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kanıta dayalı tıp, Meslek hataları ve komplikasyonlar.

Geliş Tarihi: 10/02/2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 18/02/2011

ABSTRACT

Evidence Based Medicine versus Requirements of Reimbursement System

The application of evidence-based medicine is going to be currency in all world. The main aim of this application is to decrease or minimize the ratio of malpractice and complications. The Social Security System is aiming to prevent wastefulness in health-care budget. It seems to be rather difficult to realize these two different targets to be successful together. The physicians’ experiences will enter the circuit at this point. In conclusion, the possible complications and malpractices may cause to the physicians.

Key Words: Evidence-based medicine, Malpractice and complications.

Received: 10/02/2011 • Accepted: 18/02/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

AlaaddinKeykubat Kampüsü 42352

Selçuklu, Konya-Türkiye

E-posta: drsahin@selcuk.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir