<< Geri Yazdır

Yoğun Bakımda Sık Yapılan Tıbbi Hatalar

Lale KARABIYIK1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,

Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Division of Critical Care, Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine,

University of Gazi, Ankara, Turkey

ÖZET

Tıbbi hatalar esas olarak tanı ve tedavi hatalarından meydana gelir ve önlenebilir özellik gösterir. Tıbbi hatalar yoğun bakımlarda daha fazla meydana gelmekte ve yoğun bakım hastaları yatışları süresince en az bir kez tıbbi hataya maruz kalmaktadır. Tıbbi hatalar ciddi sonuçlanma potansiyeli göstermekle birlikte, fetal olanlar buz dağının sadece görünen kısmını oluşturur. Bu derlemede, yoğun bakım hastalarında görülen tıbbi hatalar tanımlanarak risk faktörleri özetlenmiş ve bu hataları önleme stratejileri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi hata, Yoğun bakım, Tanı hatası, Tedavi hatası.

Geliş Tarihi: 25/02/2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 03/03/2011

ABSTRACT

Common Medical Errors in Intensive Care

Medical errors occur mainly as diagnosis and medication errors and are preventable. The frequency of medical errors is higher in intensive care units, where patients encounter at least one medical error during their stay. Medical errors can be potentially lethal; but fatal errors constitute only the visible top of the iceberg.  In this review, medical errors in ICU patients were defined, risk factors were summarized and strategies to prevent these errors were reviewed.

Key Words: Medical error, Intensive care, Diagnostic error, Medication error.

Received: 25/02/2011 • Accepted: 03/03/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Lale KARABIYIK

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,

Yoğun Bakım Bilim Dalı,

06500 Beşevler, Ankara-Türkiye

E-posta: karabiyik@gazi.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir