<< Geri Yazdır

Yoğun Bakımda Sıvı Tedavisi

Dilek ÖZCENGİZ1


1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Department of Anesthesiology and Reanimation Faculty of Medicine, University of Cukurova, Adana, Turkey

ÖZET

Sıvı ve volüm tedavisi yoğun bakımdaki kritik hastada önemli bir köşe taşıdır. Vasküler engel hakkındaki yeni bulgular, fizyolojik işlevleri ve vasküler kaçak sıvı ve volüm tedavisi hakkında yeni görüşlere öncülük etmektedir. Yoğun bakımda hipovolemiden olduğu kadar hipervolemiden kaçınmak da önemli bir rol oynar. Restriktif ve liberal sıvı tedavileri çalışmalarda doğrudan karşılaştırılamamakta ve kolloidler ile kristalloidler arasında da önemli fark yoktur. Birçok çalışmada volüm yönetiminde hemodinamik monitörizasyonun kullanımı analiz edilmektedir. Bu derleme endotelyal yüzey tabakanın fizyolojisiyle ilgili literatürü, sıvı kaymalarını, sıvı yönetimi stratejilerini ve yaygın olarak kullanılan sıvıları, hemodinamik monitörizasyon için uygun değişkenleri belirlemeyi ve onları hedefe yönelik kullanmayı gözden geçirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sıvı tedavisi, Kolloid, Kristalloid.

Geliş Tarihi: 07/06/2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 13/06/2011

ABSTRACT

Fluid Therapy in Intensive Care Unit

Fluid and volume therapy is an important cornerstone of treating critically ill patients in the intensive care unit. New findings concerning the vascular barrier, its physiological functions, and its role regarding vascular leakage have lead to a new view of fluid and volume administration. Avoiding hypervolemia, as well as hypovolemia, plays a pivotal role in the intensive care unit. The various studies comparing restrictive vs. liberal fluid and volume management are not directly comparable,  do not differ between colloid and crystalloid administration.  In addition, very few studies have analyzed the use of advanced hemodynamic monitoring for volume management. This article summarizes the current literature on the relevant physiology of the endothelial surface layer, discusses fluid shifting, reviews available research on fluid management strategies and the commonly used fluids, and identifies suitable variables for hemodynamic monitoring and their goal-directed use.

Key Words: Fluid therapy, Colloids, Cristalloids.

Received: 07/06/2011 • Accepted: 13/06/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Adana-Türkiye

E-posta: dilekozcengiz@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir