<< Geri Yazdır

Adım Adım Akciğer Bilgisayarlı Tomografisi: Bölüm 1

Gonca ERBAŞ1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Department of Radiology, Faculty of Medicine, University of Gazi, Ankara, Turkey

ÖZET

Bilgisayarlı tomografi, akciğer parankiminin değerlendirilmesinde kullanılan önemli bir radyolojik tekniktir. Üç bölümden oluşan derlemenin bu ilk bölümünde bilgisayarlı tomografinin temel fizik özellikleri ve bilgisayarlı tomografi terimleri açıklanmıştır. İyonizan radyasyon kavramı ve kontrast kullanımıyla ilgili temel ilkeler verilmiştir. Böylece okuyucunun, X ışınlarının dokuyla etkileşimine dayanan bir yöntem olan tomografinin çalışma ilkeleri, görüntü oluşumu, iyonizan radyasyonun biyolojik etkileri ve kontrast madde yan etkileri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bölümde tartışılan konuların okuyucuya bilgisayarlı tomografi endikasyonları ve uygun hasta seçimi konusunda da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, Akciğer.

Geliş Tarihi: 09/06/2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 17/06/2011

ABSTRACT

Computed Tomography of the Lung: Part 1

Computed tomography is an indispensible diagnostic tool for imaging chest diseases. This technique allows detailed evaluation of both lung parenchyma and mediastinum. The major goal of this review article, which is the first part of a trilogy, is to get physicians familiar to the basic physical principles of computed tomography which is based on the interaction between X rays and tissue elements; and giving the important terminology to allow interpreting computed tomography images. Two important issues; namely the radiation exposure and the use of contrast media are also discussed briefly with their important aspects. 

Key Words: Computed tomography, Lung.

Received: 09/06/2011 • Accepted: 17/06/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Yrd. Doç. Dr. Gonca ERBAŞ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyoloji Anabilim Dalı

06500 Beşevler, Ankara-Türkiye

E-posta: gerbas@yahoo.com, goncaerbas@gazi.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir