<< Geri Yazdır

Sepsis ve Genetik Polimorfizmler

Seyhan YAĞAR1, Aslı DÖNMEZ1


1 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,

Ankara, Türkiye

Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Turkey Highly Specialized Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey

ÖZET

Sepsis oluşmasında ve hastalığın seyrinde bireyler arası farklılıklar olduğu kesindir. Günümüzde genetik varyasyonların sepsise yatkınlık ve tablonun seyri üzerinde rol oynadığı açıkça ortaya konmuştur. İnsan Genom Projesini de içeren genetik yapının tanımlanmasındaki gelişmeler araştırmacılara hastalık gelişiminde genetik varyasyonların rolünü araştırma konusunda ışık tutmuştur. Bu derlemede, sepsiste rolü olan genetik polimorfizmler alanında yapılmış genetik ilişki çalışmalarının güncel olarak gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, Genetik polimorfizmler.

Geliş Tarihi: 03/06/2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 07/06/2011

ABSTRACT

Sepsis and Genetic Polymorphisms

The existence of interindividual variation in the susceptibility to and outcome from sepsis is evident. Nowadays, it is clear that genetic variations  play a role in susceptibility to sepsis and outcomes  Recent advances in genetic profiling, including the human genome project, have provided investigators with tools to analyze the role of genetic variation in the development of disease. This article aims to review current evidence from genetic association studies regarding the role of genetic polymorphism in sepsis. 

Key Words: Sepsis, Genetic polymorphisms.

Received: 03/06/2011 • Accepted: 07/06/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Seyhan YAĞAR

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

06100 Sıhhiye, Ankara-Türkiye

E-posta: seyhanyagar@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir