<< Geri Yazdır

Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarında Daptomisin Kullanımı

Büşra ERGÜTSEZER1, Dilek ARMAN2


1 SB Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü,

Balıkesir, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Balikesir Ataturk State Hospital,

Balikesir, Turkey

2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Ankara, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Gazi,

Ankara, Turkey

ÖZET

Gram-pozitif bakterilere bağlı infeksiyonlar tüm dünyada artmaktadır. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus, vankomisin intermediate veya vankomisine dirençli S. aureus suşlarının ortaya çıkması ve vankomisine dirençli enterokok yayılmasıyla birlikte bu infeksiyonların tedavisinde kullanılacak güvenli ve etkili tedavi bulunması güçleşmektedir. Daptomisin dirençli suşlar da dahil gram-pozitif bu patojenlere karşı geniş spektrumlu etkiye sahip siklik lipopeptidlerin ilk üyesidir. Karşılaştırmalı çalışmalarda konvansiyonel tedaviler kadar güvenilir ve etkili bulunmuştur. Dirençli suşlar ile gelişen infeksiyonlarda olduğu gibi metisiline duyarlı stafilokokal infeksiyonlarda da etkili olması ampirik tedavi tercihi konusunda ayrıca avantaj oluşturmaktadır. Bu nedenle  daptomisin deri ve yumuşak doku infeksiyonlarının tedavisi ile ilgili yayınlanan çeşitli kılavuzlarda yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Deri ve yumuşak doku infeksiyonları, Dirençli gram-pozitif bakteriler, Daptomisin.

Geliş Tarihi: 14/02/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 20/02/2012

ABSTRACT

Daptomycin in Skin and Soft Tissue Infections

The infections due to gram-positive bacteria are increasing all over the world. With the emergence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus, vancomycin intermediate or resistant S. aureus and spread of vancomycin resistant enterococci, it is becoming more difficult to find a safe and effective treatment regimens for such infections. Daptomycin is the first member of cyclic lipopeptides that has activities against to broad spectrum of gram-positive pathogens including resistant isolates. Comparative studies have demonstrated that daptomycin is as safe and effective as conventional therapies. Its efficiency in methicillin susceptible staphylococcal infections as well as resistant microorganism infections, offers an advantage in empirical choice. Daptomisin has been recommended for treatment of skin and soft tissue infections in various international guidelines.

Key Words: Skin and soft tissue infections, Resistant gram-positive bacteria, Daptomycin.

Received: 14/02/2012 • Accepted: 20/02/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

06500 Beşevler, Ankara-Türkiye

E-posta: darman@gazi.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir