<< Geri Yazdır
Adrenal Yetmezlik: Tanı ve Tedavi Algoritması

Adrenal Yetmezlik: Tanı ve Tedavi Algoritması

Özkan VARAN1, Alper GÜRLEK2


1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Hacettepe, Ankara, Turkey

2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Ünitesi,

Ankara, Türkiye

Endocrinology Unit, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Hacettepe,

Ankara, Turkey

ÖZET

Adrenal yetmezlik hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Adrenal bezlerin hasarlanmasına bağlı olarak primer adrenal yetmezlik ve hipotalamo-hipofizer aksın hasarlanmasına bağlı olarak sekonder-tersiyer adrenal yetmezlik görülebilir. Adrenal yetmezlik ilk olarak 1855 yılında Thomas Addison tarafından tanımlanmıştır. Tanı ve klinik tedavi hayati öneme sahiptir. Klinisyenler adrenal yetmezlik semptomlarına karşı her zaman uyanık ve dikkatli olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Adrenal yetmezlik, Rölatif adrenal yetmezlik, Yoğun bakım.

Geliş Tarihi: 20/10/2010 • Kabul Ediliş Tarihi: 25/10/2010

ABSTRACT

Adrenal Insufficiency, Diagnosis and Treatment: A Systemic Review

Adrenal insufficiency is a life-threatening disorder that may result from either primary adrenal failure or secondary adrenal disease due to impairment of the hypothalamic-pituitary axis. Adrenal insufficiency was first described in 1855 by Thomas Addison. Diagnosis and clinical management of this condition are critical, and physicians in all areas of medicine should be aware of the causes, signs, and symptoms associated with  adrenal insufficiency.

Key Words: Adrenal insufficiency, Relative adrenal insufficiency, Critical illness.

Received: 20/10/2010 • Accepted: 25/10/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Alper GÜRLEK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Endokrinoloji Ünitesi

Sıhhiye, Ankara-Türkiye

E-posta: agurlek2001@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir