<< Geri Yazdır
İnfeksiyon Kontrolünde Paketler

İnfeksiyon Kontrolünde Paketler

Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN1


1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi,

Ankara, Türkiye

Infectious Diseases Unit, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine,University of Hacettepe,

Ankara, Turkey

ÖZET

Bakım paketi (Care Bundle), her biri tek tek uygulandığında hastanın iyileşme sürecini ve sonuçları olumlu yönde etkileyen, hepsi birlikte uygulandığında ise teker teker uygulanmalarına oranla daha iyi bir sonuca ulaşılmasını sağlayan birkaç girişimin veya müdahalenin biraraya gelmesinden oluşur. Paketlerin içinde etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış 4-5 bileşenin bulunması önerilir. İnfeksiyon kontrol önlem paketlerinin uygulamaya konulmasıyla hastalara kanıta dayalı, güvenli sağlık hizmetinin multidisipliner bir yaklaşımla sunulması için önemli bir fırsat yaratılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon kontrol önlem paketi, Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, Ventilatör ilişkili pnömoni.

Geliş Tarihi: 15/10/2010 • Kabul Ediliş Tarihi: 21/10/2010

ABSTRACT

Bundles in Infection Control

A care bundle is set of four or five processes that each individually improve patient outcome and that should be performed together for every patient every time. Care bundles can be a powerful driver for improving reliability of delivery of evidence-based care and patient outcomes.

Key Words: Care bundle, Catheter-associated bloodstream infection, Ventilator-associated pneumonia.

Received: 15/10/2010 • Accepted: 21/10/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Sıhhiye, Ankara-Türkiye

E-posta: ycetinka@hacettepe.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir