<< Geri Yazdır
Kolistin

Kolistin

Şua SÜMER1, Nebahat DİKİCİ1


1 Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Selcuklu Medicine,

University of Selcuk, Konya, Turkey

ÖZET

Kolistin, siklik yapılı katyonik polipeptid antibiyotikler olan polimiksinlerin bir üyesidir. 1947 yılında keşfedilen polimiksinler, 1962 yılından itibaren gram-negatif bakterilerin etken olduğu infeksiyonların tedavisinde parenteral olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1980'li yıllarda ciddi nefrotoksisiteleri nedeniyle parenteral kullanımı terk edilerek, daha az toksik etkileri olan yeni grup antibiyotikler polimiksinlerin yerini almıştır. Son yıllarda izlenen çoklu ilaç direnci bulunan gram-negatif bakteriler (özellikle Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp.) ile oluşan infeksiyonların sıklığında artış ve tedavilerinde yaşanan sorunlar polimiksinleri tekrar gündeme getirmiştir. Klinikte, çoklu ilaç direnci bulunan mikroorganizmalar (Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae) ile oluşan infeksiyonlarda ve özellikle de kolistin dışındaki diğer antibiyotiklere direnç varlığında kullanılması önerilmektedir. Bu amaçla dirençli gram-negatif bakterilerle oluşan özellikle hastane kökenli; pnömoni, bakteremi, cerrahi alan infeksiyonları, kateter infeksiyonları ve üriner sistem infeksiyonlarında, ayrıca kistik fibrozisli hastaların tedavisinde ve transplant hastalarındaki özellikle P. aeruginosa kolonizasyonlarının tedavisinde kullanılabilir. Kolistinin dirençli infeksiyonlarda kullanılan formları ve dozları ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların esas nedenini piyasada kolistimetat sodyum veya baz kolistin içeren farklı formülasyonların varlığı ve dozaj olarak bazı ürünlerin miligram (mg) bazılarının ise uluslararası ünite (IU) birimlerini kullanmasından kaynaklanmaktadır. Direnç sorununun giderek arttığı günümüzde eski antibiyotiklerden biri olan kolistin tekrar gündeme gelmiştir. Her ne kadar nozokomiyal infeksiyonlarda başarıyla kullanılsa da yan etkileri ve direnç gelişme riski her zaman göz önünde tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kolistin, Nozokomiyal infeksiyon, Çoklu ilaca dirençli gram-negatif bakteriyel infeksiyon.

Geliş Tarihi: 21/10/2010 • Kabul Ediliş Tarihi: 28/10/2010

ABSTRACT

Colistin

Colistin is a member of the cationic polypeptide antibiotics with cyclic structure among the polymyxin group. Polymyxins, discovered in 1947, have been used since 1962 in the treatment of infections caused by gram-negative bacteria as a parenteral. In the 1980s due to serious nephrotoxicities parenteral usage was abandoned and new groups of antibiotics had replaced polymyxins. The increase in the frequency of gram-negative bacteria led infections (especially Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp.) and multi-drug resistant have brought the use of polymyxin recently back to the agenda. In infections within clinics where multi-drug resistant microorganisms (Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae) are present, colistin usage is suggested if there is drug resistance to all other antibiotics. Hence, colistin can be used with this particular aim in resistant gram-negative bacteria led nosocomial pneumonia, bacteraemia, surgical area infections, catheter related infections, and urinary tract infections.  Furthermore, it can also be used in the treatment of patients with cystic fibrosis and in transplant patients especially in the treatment of P. aeruginosa colonizations. The dosage and forms used around the globe differ from one country to another. The main reason of these differences is the presences of various formulas including colistimethate sodium or base colistin and the dosage of some product in milligram (mg) and of the others in international units (IU). In these days with the issue of drug resistance constantly increasing, the use of colistin, one of the former antibiotics, is on the agenda again. However effective its usage might be in nosocomial infections, adverse effect risks and the possibility of developing  should always be taken into consideration. 

Key Words: Colistin, Nosocomial infection, Multi-drug resistant gram-negative bacterial infection.

Received: 21/10/2010 • Accepted: 28/10/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Yrd. Doç. Dr. Şua SÜMER

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Selçuklu, Konya-Türkiye

E-posta: suasumer@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir