<< Geri Yazdır
Dirençli Gram-Negatif Bakteri Sorunu

Dirençli Gram-Negatif Bakteri Sorunu

Bülent BEŞİRBELLİOĞLU1


1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Ankara, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Gulhane Military Medical Academy,

Ankara, Turkey

ÖZET

Özellikle yoğun bakım ünitelerinde gram-negatif bakterilerde direnç oranları sürekli artmaktadır. Ciddi hastane infeksiyonlarından sıklıkla sorumlu olan gram-negatif bakteriler; Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa ve (geniş spektrumlu beta-laktamaz üretimi nedeniyle) Enterobacteriaceae üyesi bakterilerdir. Gram-negatif direnç ile mücadelede multidisipliner yaklaşım çok önemlidir. Bu mücadelede önem verilmesi gereken unsurlar; sürveyans ve geri bildirim, antimikrobiyal kullanımının kontrolü ve akılcı infeksiyon kontrol önlemleridir.

Anahtar Kelimeler: Gram-negatif bakteri, Yoğun bakım ünitesi, Direnç.

Geliş Tarihi: 14/09/2010 • Kabul Ediliş Tarihi: 20/09/2010

ABSTRACT

Problem of Resistance in Gram-Negative Bacteria

Particularly in intensive care units, resistance rates are increasing among several problematic gram-negative pathogens that are often responsible for serious nosocomial infections, including Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, and (because of their production of extended spectrum beta-lactamase) Enterobacteriaceae. It is very important a multidisciplinary effort to combat gram-negative resistance. The combat should include advanced surveillance and feedback, improved antimicrobial stewardships, and rational infection control measures.

Key Words: Gram-negative bacteria, Intensive care unit, Resistance.

Received: 14/09/2010 • Accepted: 20/09/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

06018 Etlik, Ankara-Türkiye

E-posta: bbesirbellioglu@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir