<< Geri Yazdır
Metanol Zehirlenmesinde Bilateral Putaminal Nekroz ve Ani Körlük

Metanol Zehirlenmesinde Bilateral Putaminal Nekroz ve Ani Körlük

Ahmet BAYDIN1, Handan AKAR2, Alev KARACA1, Türker YARDAN1, İlkay BAYRAK3,  Meral BAYDIN3


1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, University of Ondokuz Mayis, Samsun, Turkey

2 Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Samsun, Türkiye

Clinic of Neurology, Mehmet Aydin Training and Research Hospital, Samsun, Turkey

3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Ondokuz Mayis, Samsun, Turkey

ÖZET

Metanol, etanole benzer tadı olan, renksiz, yanıcı, oda sıcaklığında sıvı halde bulunan toksik bir maddedir. Metanol zehirlenmesinde başlıca santral sinir sistemi etkilenir. Metanol zehirlenmesi kaza sonucu olabileceği gibi yaygın olarak öz kıyım amacıyla oral alım sonucunda da olabilir. Biz bu bildiride; ajitasyon ve geçici görme kaybı ile acil servise başvuran 29 yaşında bir erkek olguyu bilgisayarlı beyin tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme ve göz muayene bulguları ile sunuyoruz. Aynı zamanda iyi öykü alınamayan ve metanol düzeyinin ölçülemediği durumlarda bilgisayarlı beyin tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme ve göz muayene bulgularının tanı koymadaki önemini hatırlatmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Metanol zehirlenmesi, Putaminal nekroz, Bilgisayarlı tomografi, Acil servis.

Geliş Tarihi: 01/02/2010 · Kabul Ediliş Tarihi: 19/04/2010

ABSTRACT

Acute Blindness and Bilateral Putaminal Infarct in Methanol Intoxication

Methanol is a toxic substance which has a taste similar to ethanol and is odorless, flammable and liquid in room temperature. The central nervous system is the main target of methanol intoxication. Methanol intoxication may occur accidentally but it also may occur for suicidal by ingestion orally.  In this case, we present the cranial computerized tomography and magnetic resonance imaging and ophthalmic examination findings in a 29-year-old man who was admitted to the emergency department with agitation and transient blindness. Also, we want to remind that computerized tomography, magnetic resonance imaging and ophthalmic examination findings played an important role in making the diagnosis due to poor patient’s history and unavailability of methanol assay. 

Key Words: Methanol poisoning, Putaminal necrosis, Computed tomography, Emergency service.

Received: 01/02/2010 · Accepted: 19/04/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Ahmet BAYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Acil Tıp Anabilim Dalı

Kurupelit, Samsun-Türkiye

E-posta: abaydin@omu.edu.tr


[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir