<< Geri Yazdır
Ventilatör-İlişkili Pnömoniden İzole Edilen Kolistin Dirençli Acinetobacter baumannii: Türkiye'den Bir Olgu Sunumu

Ventilatör-İlişkili Pnömoniden İzole Edilen Kolistin Dirençli Acinetobacter baumannii:
Türkiye'den Bir Olgu Sunumu

Gülbin AYGENCEL1, Murat DİZBAY2, Arzu ÇİFTÇİ2, Melda TÜRKOĞLU1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı,

Ankara, Türkiye

Division of Intensive Care, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Gazi,

Ankara, Turkey

2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Ankara, Türkiye

Department of İnfectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Gazi,

Ankara, Turkey

ÖZET

Çoklu ilaç dirençli Acinetobacter baumannii yoğun bakım ünitelerinde morbidite ve mortaliteden sorumlu önemli bir patojendir. Kolistin bu olgularda "kurtarıcı" tedavi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fakat A. baumannii'de kolistine direnç yakın dönemde rapor edilmiştir. Burada yoğun bakım ünitemizde yatan bir olguda  A. baumannii'ye bağlı gelişen ventilatör ilişkili pnömoni sunulmuştur. Hastaya kolistin tedavisi başlanmış; fakat tedavi sırasında kolistine direnç geliştiği gözlenmiştir. Bu olguyu sunarken çoklu ilaç direnci Acinetobacter infeksiyonlarının Türkiye'de de potansiyel bir risk olduğuna dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, Ventilatör ilişkili pnömoni, Kolistin, Direnç.

Geliş Tarihi: 01/02/2010 · Kabul Ediliş Tarihi: 14/10/2010

ABSTRACT

Colistin-Resistant Acinetobacter baumannii Isolated from Ventilator-Associated Pneumonia: A Case Report from Turkey

Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii is one of the most important pathogens in intensive care units related to morbidity and mortality. Colistin is being used increasingly as "salvage" therapy for these patients. However, resistance to colistin in A. baumannii has recently been reported. We herein present a case in which ventilator-associated pneumonia due to A. baumannii developed in one of our patients in the intensive care unit. Colistin was initiated in the patient; however, resistance was observed during the treatment. Our aim in presenting this case is to attract attention to the potential risks of multidrug-resistant Acinetobacter infections in Turkey.

Key Words: Acinetobacter baumannii, Ventilator-associated pneumonia, Colistin, Resistance.

Received: 01/02/2010 · Accepted: 14/10/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Gülbin AYGENCEL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Yoğun Bakım Bilim Dalı 06510

Beşevler, Ankara-Türkiye

E-posta: aygencel@hotmail.com


[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir