<< Geri Yazdır
Ciddi Hipertansif Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Tedavi Yaklaşımı

Ciddi Hipertansif Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Tedavi Yaklaşımı

Melda TÜRKOĞLU1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı,

Ankara, Türkiye

Division of Intensive Care, Department of  Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Gazi,

Ankara, Turkey

ÖZET

Hipertansiyon toplumda en sık görülen kronik hastalıkların başında gelmektedir. Bu hastaların bir kısmı hastalıklarının farkında değildir, tedavi edilenlerin ise ancak bir bölümünde hedef değerlere ulaşılabilmektedir. Ciddi hipertansiyon kan basıncında ileri derecede yükselme ile kendini gösterir ve ileri durumlarda hedef organ hasarıyla sonuçlanabilir. Yoğun bakım hastalarında ciddi hipertansiyon kronik hipertansiyonun kötüleşmesi, ağır ikincil hipertansiyon veya yeni gelişen hipertansiyon sonucu görülebilir. Bu hastalarda kan basıncı tedavisi klinik duruma göre belirlenmelidir ve ana amaç hedef organ hasarının ilerlemesini durdurmak veya azaltmak olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Acil tedavi gerektiren hipertansiyon, Hızlı tedavi gerektiren hipertansiyon, Yoğun bakım ünitesi.

Geliş Tarihi: 24/06/2010 · Kabul Ediliş Tarihi: 01/07/2010

ABSTRACT

Management of Severe Hypertension in Intensive Care Unit

Hypertension is one of the leading underlying disease in general population. Some of these hypertensive individuals are not aware of their diagnosis and target blood pressure values were obtained only in one part of being treated patients. Severe hypertension is associated with severe elevation in blood pressure and in advanced cases it may cause target organ damage. Severe hypertension in critically ill patients may occur as the worsening of chronic essential hypertension, with secondary forms of hypertension or de novo. Blood pressure therapy must be choosen according to the clinical situation and the primary goal must be to stop or allivate the ungoing target organ damage.

Key Words: Hypertensive emergency, Hypertensive urgency, Intensive care unit.

Received: 24/06/2010 · Accepted: 01/07/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Yrd. Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

Beşevler, Ankara-Türkiye

E-posta: meldaturkoglu@yahoo.com.tr


[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir