<< Geri Yazdır
Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Fungal İnfeksiyonlar

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Fungal İnfeksiyonlar

Büşra ERGÜT SEZER1, Dilek ARMAN2


1 SB Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi,

Balıkesir, Türkiye

Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Balikesir Ataturk State Hospital,

Balikesir, Turkey

2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Ankara, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Gazi,

Ankara, Turkey

ÖZET

Fungal mikroorganizmalar yoğun bakım ünitelerinde hayatı tehdit eden infeksiyon etkenlerindendir. Bu etkenler arasında Candida spp. önemli yer tutarken son yıllarda yapılan araştırmalar bazı özel hasta gruplarında Aspergillus spp.'ninde önemini ortaya koymaktadır. Candida spp. infeksiyonları mortalite ve morbiditede artış, hastanede kalış süresinin uzaması ve yüksek maliyet ile ilişkilidir. Yoğun bakım ünitesinde Candida infeksiyonu sıklığı "National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS)" sisteminde %31 oranında saptanırken, ülkemizde yapılan çalışmalarda %5-12 oranında bildirilmiştir. Yoğun bakım ünitesinde görülen kandidemi olgularında mortalite oranları %5-71 arasında değişmektedir. Candida spp. infeksiyonları endojen veya ekzojen kaynaklı olabilir. Candida albicans en sık izole edilen tür olmakla birlikte, son yıllarda C. albicans dışı türlerin etken olduğu kandidemi olgularında artış görülmektedir. Yoğun bakım ünitesinde kandidemi için en önemli risk faktörleri; geçirilmiş abdominal cerrahi, intravasküler kateterler, akut böbrek yetmezliği, parenteral beslenme, geniş spektrumlu antibiyotikler, uzun süreli yoğun bakımda kalış ve steroid kullanımıdır. Son yıllarda, çeşitli çalışmalar yoğun bakım ünitesinde Candida spp. kolonize hastaların invaziv kandidiyaz için daha yüksek risk altında olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, Fungal infeksiyonlar.

Geliş Tarihi: 08/03/2010 · Kabul Ediliş Tarihi: 14/03/2010

ABSTRACT

Fungal Infections in Intensive Care Units

Fungal microorganisms are common causes of life-threatening infections in intensive care units. Though Candida species are predominant among these microorganisms, recent studies also show the important role of Aspergillus spp. as an etiologic agent in some special patient populations. Candida infections are associated with increased mortality and morbidity and longer duration of hospital stay, and increase the cost of medical care. The frequency of candidal infection in the intensive care unit was determined at a rate of 31% by the National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) system, and is 5-12% in our country. Episodes of candidemia acquired in the intensive care unit are associated with mortality rates ranging from 5-71%. Candida spp. infections may have an endogenous or an exogenous origin. While Candida albicans is the most frequently isolated species, in recent years a growing proportion of episodes of candidemia have been caused by Candida species other than albicans. The most important risk factors predisposing to candidemia in intensive care unit patients include prior abdominal surgery, intravascular catheters, acute renal failure, parenteral nutrition, broad-spectrum antibiotics, prolonged intensive care unit stay, and corticosteroids use. In recent years, several studies have shown that intensive care unit patients with Candida spp. colonization are at higher risk for invasive candidiasis.

Key Words: Intensive care unit, Fungal infections.

Received: 08/03/2010 · Accepted: 14/03/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Beşevler, Ankara-Türkiye

E-posta: darman@gazi.edu.tr


[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir