<< Geri Yazdır
Türk Yoğun Bakım Biliminin Literatüre Katkısı

Türk Yoğun Bakım Biliminin Literatüre Katkısı*

Sedat DÖM1, Şener BALAS1, Oktay AYDIN1, Fatih AĞALAR1


1 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

Department of General Surgery, Faculty of Medicine, University of Kirikkale, Kirikkale, Turkey

  *  Bu çalışma, 17. Ulusal Cerrahi Kongresinde poster olarak sunulmuştur.

**  This research was presented as poster in 17th National Surgical Congress.

ÖZET

Giriş: Türkiye'de yoğun bakım pratiği hızla büyümekle beraber, ülkemizdeki yoğun bakım biliminin evrensel literatüre katkısının ivmesi belirsizdir. Bizler bu çalışmada bu ivmeyi belirlemeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Bu araştırmada Medline üzerinde "Turkey, intensive care" anahtar kelimeleri kullanılarak 2009 yılı Şubat ayına kadar yayınlanmış çalışmalar bibliyometrik (yazar, kurum, atıf sayısı, çalışma tipi vb.) olarak incelenmiş ve veriler SPSS 11.5 programında istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 01.02.2010 tarihinde Pubmed Medline'da "intensive care, Turkey" anahtar kelimeleri ile yapılan taramada 510 adet erişkin çalışması, 303 adet pediatrik çalışma bulunmuştur. Toplam 813 çalışmanın özetleri incelenmiş; 144 adet erişkin yaş grubuna ait yazı, 97 adet pediatrik yaş grubuna ait yazı yoğun bakım bilimi ile ilişkilendirilip çalışmaya dahil edilmiştir.

Bulgular: Yüz kırk dört adet erişkin yaş grubu yazısının %95'i klinik çalışma, %5'i olgu sunumuydu. Yazıların 129 tanesi üniversite hastanelerinden, 15 tanesi devlet hastanelerinden yazılmıştı. Yıllara göre dağılımı incelendiğinde 2009 yılına doğru progresif olarak arttığı tespit edildi. Pediatrik yaş grubuna ait çalışmalara bakıldığında %77.3'ü klinik çalışma, %22.7'si olgu sunumuydu. Yazıların 90 adeti üniversite hastanelerinden, altı adeti devlet hastanelerinden yazılmıştı. Yıllara göre dağılım incelendiğinde erişkin yaş grubuna benzerlik gösterdiği tespit edildi.

Sonuç: Birtakım kısıtlılıkları olmasına rağmen mevcut çalışma yoğun bakım literatürüne Türk tıp biliminin istenilen düzeyde katkı sağlamadığını göstermekle beraber, yıllar içerisindeki dağılım düşünüldüğünde umut verici artış olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, literatür, atıf, Medline.

Geliş Tarihi: 21/04/2010 · Kabul Ediliş Tarihi: 01/06/2010

ABSTRACT

The Contribution of Turkish Intensive Care Science to the Literature**

Introduction: Intensive care practice is rapidly growing in Turkey; however, the contribution of  Turkish intensive care science to the literature is unclear. In this study, we aimed to investigate this contribution.

Materials and Methods: In this investigation, the studies published in Medline using the keywords "intensive care, Turkey" were reviewed bibliometrically (author, institution, citation, type of article, etc.) and data were analyzed statistically using SPSS 11.5 program. A search was made in Pubmed Medline in  01.02.2010 using keywords "intensive care, Turkey", and 510 articles limited to adult and 303 articles limited to pediatrics were found. The abstracts of these 813 articles were investigated. One hundred and forty-four articles limited to adults and 97 articles limited to pediatrics were found to be related to intensive care science and were included in the study.

Results: Among 144 studies in the adult group, 95% were clinical studies, while 5% were case reports. One hundred and twenty-nine studies were conducted in university hospitals and 15 in state hospitals. By observing the distrubition of studies by years, the published studies were found to be increasing progresively. 77.3% of studies in the pediatric group were clinical studies and 22.7% were case reports. Ninety studies were conducted in university hospitals and six in state hospitals.

Conclusion: Although there are some handicaps in our study, the contribution of Turkish medical science to the literature is currently at an undesired level. However, the distribution of the studies over time shows a promising increasing trend.

Key Words: Intensive care, literature, sitation, Medline.

Received: 21/04/2010 · Accepted: 01/06/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Fatih AĞALAR

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

71100 Kırıkkale-Türkiye

E-posta: fatihagalar@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir