<< Geri Yazdır
Dalış Kazaları ve Hastalıkları

Dalış Kazaları ve Hastalıkları

Ülkümen RODOPLU1


1 İzmir Alsancak Devlet Hastanesi, Acil Servis, İzmir, Türkiye

Department of Emergency, Alsancak State Hospital, Izmir, Turkey

ÖZET

Her canlıda olduğu gibi insanlar da yaşamak için oksijene gereksinim duyarlar. Nefes aldığımızda  havadan  oksijen  çekeriz  ve  bunu  metabolizma  için  kullanırız. Metabolizmanın yan ürünlerinden biri karbondioksittir ve nefes verdiğimizde bu karbondioksitten kurtulmuş oluruz.  İnsanoğlunun su altını keşfiyle birlikte dalış kazaları ve hastalıkları da gündeme gelmiştir. Bu kazalarda ve hastalıklarda en büyük neden basınçtır. Bu derlemenin amacı; basınç değişiminden kaynaklanan sorunlara dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler: Su altı, dalış kazaları, dalış hastalıkları, basınç, barotravma, nitrojen narkozu, dekompresyon, arteryel gaz embolisi.

Geliş Tarihi: 01/05/2010 · Kabul Ediliş Tarihi: 07/05/2010

ABSTRACT

Diving Accidents and Diseases

Like all animals, human beings need oxygen in order to survive. When we breathe, we extract oxygen from the air, and use that oxygen for metabolism. One of the by-products of metabolism is carbon dioxide; whenever we exhale, we are getting rid of the carbon dioxide that our bodies produce. Diving accidents and diseases began to appear with man’s exploration of the undewater world. The primary cause of these accidents and diseases is pressure. The aim of this review was to highlight the problems that are caused by changes in pressure.

Key Words: Underwater, diving accidents, diving diseases, pressure, barotrauma, nitrogen narcosis, arterial gas emboli.

Received: 01/05/2010 · Accepted: 07/05/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Ülkümen RODOPLU

Ali Çetinkaya Bulvarı 1438 Sokak No: 1/10

Alsancak, İzmir-Türkiye

E-posta: ulkumenrodoplu@yahoo.com

Web: www.ulkumenrodoplu.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir