<< Geri Yazdır
Yoğun Bakım Ünitesinde Edinilmiş Güçsüzlük: Kritik Hastalık Nöromiyopatisi

Yoğun Bakım Ünitesinde Edinilmiş Güçsüzlük: Kritik Hastalık Nöromiyopatisi

Nesrin DEMİRSOY1, Özden ÖZYEMİŞÇİ TAŞKIRAN1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, University of Gazi, Ankara, Turkey

ÖZET

Kritik hastalık nöromiyopatisi, yoğun bakımda yatan hastalarda mekanik ventilasyondan ayrılmayı zorlaştıran ve taburculuk sonrası özürlülüğe neden olabilen önemli bir güçsüzlük nedenidir. Son yıllarda bu klinik tabloyu tanımlamak için "yoğun bakım ünitesinde edinilmiş güçsüzlük (intensive care unit-acquired weakness)" terimi kullanılmaktadır. Sepsis, sistemik inflamatuvar yanıt sendromu, çoklu organ yetmezliği, immobilizasyon, hiperglisemi, kortikosteroid ve nöromusküler bloke edici ajan kullanımı yoğun bakım ünitesinde edinilmiş güçsüzlük riskini artırmaktadır. Tanı daha çok klinik bulgulara dayanmakla birlikte elektrofizyolojik incelemeler ve biyopsi patolojik sürecin belirlenmesine katkı sağlar. Etkin bir tedavi yöntemi henüz olmamakla birlikte sepsis ve çoklu organ yetmezliğinin önlenmesi ve etkin tedavisi, erken mobilizasyon, normogliseminin sağlanması, steroid ve nöromusküler bloke edici ajanların dikkatli kullanılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nöropati, güçsüzlük, kritik hastalık, miyopati.

Geliş Tarihi: 12/05/2010 · Kabul Ediliş Tarihi: 20/05/2010

ABSTRACT

Intensive Care Unit-Acquired Weakness: Critical Illness Neuromyopathy

Critical illness neuromyopathy is an important cause of weakness in intensive care unit patients, giving rise to difficulty in weaning from mechanical ventilation and disability after discharge. The term "intensive care unit-acquired weakness" was proposed recently to define this clinical presentation. Sepsis, systemic inflammatory response syndrome, multiple organ failure, immobilization, hyperglycemia, and corticosteroid and neuromuscular blocking agents enhance the risk for intensive care unit-acquired weakness. Diagnosis is primarily based on clinical findings, while electrophysiological investigation and biopsy assist in determination of the pathological process. Although there is no efficient treatment at present, prevention and adequate treatment of multiple organ failure and sepsis, early mobilization, attainment of glycemic control, and meticulous administration of corticosteroids and neuromuscular blocking agents are suggested.

Key Words: Neuropathy, weakness, critical illness, myopathy.

Received: 12/05/2010 · Accepted: 20/05/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Nesrin DEMİRSOY

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Beşevler, Ankara-Türkiye

E-posta: nesrinb@gazi.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir