<< Geri Yazdır
Pralidoksim Tedavisine Yanıt Veren Bir Organofosfat İntoksikasyonu Sonrası Gelişen Solunum Yetmezliği

Pralidoksim Tedavisine Yanıt Veren Bir Organofosfat İntoksikasyonu Sonrası Gelişen Solunum Yetmezliği

Mehmet Özgür ÖZHAN1, Nedim ÇEKMEN1, M. Burak EŞKİN1, Ela ERTEN1, İlker ÇOMAK1, Ömer YANARATEŞ1, Ahmet COŞAR1


1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Department of Anesthesiology and Reanimation, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

ÖZET

Organofosfatlar, asetilkolinesterazların irreversibl inhibitörlerindendir ve kolinerjik reseptörlerde asetilkolin birikimine neden olur. Santral solunum depresyonu, solunum kaslarında zayıflık, bronkospazm ve bronşiyal sekresyon kombinasyonuyla oluşan solunum yetmezliği yaygın ölüm nedenidir. İntihar amacıyla tarım ilacı içen 20 yaşındaki erkek hasta, bilincinin kapalı olduğu, kooperasyon ve oryantasyonunun olmadığı, pupillerinin ileri derecede "pin point" şeklinde miyotik, ağrılı uyaranlara ajitasyonla yanıt verdiği, artmış sekresyon, lakrimasyon ve solunum yetmezliği gözlenmesi üzerine acilen yoğun bakım ünitesine alınıp entübe edilerek ventilatöre bağlandı. Destekleyici tedavi, nazogastrik sondası aracılığıyla aktif karbon ve atropin ve pralidoksim intravenöz verildi. Spontan solunum hareketleri başlayınca altıncı gününde sedasyona son verildi ve hastada "weaning"e geçildi. Yedinci gün spontan solunumunun ve kas tonusunun yeterli olması, konvülziyonlarının olmaması, bilincinin açılması, vital bulgularının stabil, arteryel kan gazı değerlerinin normale dönmesi üzerine ekstübe edilerek, maske ile 6 L/dakikadan oksijen verilmeye başlandı. Kas gücü tamamen yerine gelen hasta mobilize edilerek, oral gıda verilmeye başlandı. Dokuzuncu gün hastanın tamamen oral beslenebildiği, mobilize olduğu ancak hala tükürük sekresyonlarının az olmakla birlikte mevcut olduğu gözlendi. Yoğun bakım desteği gereksinimi kalmayan hasta yatışının 11. gününde psikiyatri kliniğine şifa ile transfer edildi. Yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi ettiğimiz solunum yetmezliği gelişen bir organofosfat intoksikasyonu olgusunu tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Organofosfat intoksikasyonu, Solunum yetmezliği, Pralidoksim.

Geliş Tarihi: 15/01/2009 · Kabul Ediliş Tarihi: 25/05/2009

ABSTRACT

Pralidoxime Treatment in a Patient with Respiratory Failure due to Organophosphate Poisoning

Organophosphates are irreversible inhibitors of acetylcholinesterase and cause accumulation of acetylcholine in cholinergic receptors. Central respiration syndrome/restrictive pulmonary syndrome arising with the combination of weakness in respiratory muscles, bronchospasm and bronchial secretion is the common cause of death. A male patient aged 20 years who ingested pesticide with the intent of suicide was admitted urgently to the intensive care unit with ventilator. On admission, the patient had loss of consciousness and was uncooperative and disoriented. He has pinpoint pupils, he reacted with agitation to pain stimulus, had increased secretion and lacrimation, and demonstrated respiratory failure. In supportive treatment with nasogastric probe, the patient received active carbon and intravenous atropine and pralidoxime. With spontaneous respiration present on the 6th day of treatment, sedation was ceased and weaning was initiated. Sufficient spontaneous respiration was determined on the 7th day, and the patient was extubated. Based on muscle tone, lack of convulsion, consciousness, vitals stability and normal blood gas analysis, the patient was given oxygen via face mask at a flow of 6 L per minute. Upon gaining muscle strength, the patient was mobilized and began to take food orally. On the 9th day of treatment, he was observed to be adequately nourished orally and was mobilized, but saliva secretion was considerably increased. The patient was transferred to the psychiatry clinic on the 11th day of treatment. We aimed with this report to discuss the follow-up and treatment of respiratory failure and to provide facts regarding organophosphate poisoning.

Key Words: Organophosphate, Poisoning, Respiratory failure, Pralidoxime.

Received: 15/01/2009 · Accepted: 25/05/2009

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Nedim ÇEKMEN

Güven Hastanesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Aşağı Ayrancı, Ankara-Türkiye

E-posta: nedimcekmen@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir