<< Geri Yazdır
Nozokomiyal Pnömoni

Nozokomiyal Pnömoni

M. Arzu YETKİN1


1 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Clinic of 2nd Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Numune Training

Research Hospital, Ankara, Turkey

ÖZET

Hastane kökenli pnömoniler, tüm hastane infeksiyonlarının %15-20'sini oluşturur, buna karşın hastane infeksiyonu sonucu gelişen ölümlerin yaklaşık %60'ına neden olmaktadır. Bu hastalığa bağlı olarak hastanede kalım süresi ortalama olarak yedi-dokuz gün uzamaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde ve özellikle de ventilatöre bağlı hastalarda hastane kökenli pnömoni görülme sıklığı artmaktadır. Çoğu zaman infeksiyon çoklu dirençli mikroorganizmalarla gelişmektedir. Hastane kökenli pnömoni tanısı zor konulmaktadır. Mikrobiyolojik olarak tanıyı koymak için önerilen yöntemler arasında hangi yöntemin daha doğru tanıyı gösterdiği konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. Erken tanı ve başlangıç antibiyotik tedavisinin uygunluğu tedavi başarısını etkileyen en önemli unsurlardır. Antibiyotik tedavisi, hastada bulunan risk faktörlerine ve ünitenin kendi florasına göre belirlenmeli ve ampirik olarak başlanmalıdır. Hastalara başlanan başlangıç tedavisi izole edilen etkenin antimikrobiyal duyarlılık sonucuna göre tekrar düzenlenmeli ve deeskalasyon yapılmalıdır. Antimikrobiyal tedaviye başlarken ilaç kombinasyonları veya tekli ilaç tedavisi önerilmektedir. Tedavi süresi hastanın klinik yanıtına ve izole edilen mikroorganizmanın duyarlılığına bağlı olarak belirlenir.

Anahtar Kelimeler: Hastane kökenli pnömoni, Tanı, Tedavi.

Geliş Tarihi: 01/03/2010 · Kabul Ediliş Tarihi: 10/03/2010

ABSTRACT

Nosocomial Pneumonia

Hospital-acquired pneumonia accounts for up to 15% to 20% of all hospital-acquired infections and for 60% of deaths caused by nosocomial infections. The presence of hospital-acquired pneumonia increases hospital stay by an average of 7 to 9 days. Hospital-acquired pneumonia occurs more in intubated patients in intensive care units. Pneumonia diagnosis is generally very difficult. There is still no consensus as to the best microbiologic methods for hospital-acquired pneumonia, especially ventilator-associated pneumonia. Early, accurate diagnosis and treatment are essential in the management of pneumonia. Empirical antibiotic treatment should begin according to the risk factors and local epidemiological data of the unit. Antimicrobial treatment should be deescalated according to the antimicrobial susceptibility of the isolated microorganism. Combination antimicrobial treatment or monotherapy is suggested for the initial antimicrobial treatment. Duration of treatment is determined according to the patient's clinical response to therapy and information about the bacteriology of the infection.

Key Words: Hospital-acquired infections, Diagnosis, Treatment.

Received: 01/03/2010 · Accepted: 10/03/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. M. Arzu YETKİN

SB Ankara Numune Eğitim ve

Araştırma Hastanesi

2. İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

06100 Samanpazarı, Ankara-Türkiye

E-posta: arzumyetkin@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir