<< Geri Yazdır
H1N1 ve Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyon Kontrolü

H1N1 ve Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyon Kontrolü

M. Arzu YETKİN1, Dilek KANYILMAZ2, Hürrem BODUR1


1 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Clinic of 2nd Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Numune Training and

Research Hospital, Ankara, Turkey

2 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi,

Ankara, Türkiye

Infection Control Committee, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

ÖZET

Hastanelere pandemik A (H1N1) 2009 virüsü infeksiyonu nedeniyle başvurular olmaktadır. Hızlı ilerleyen alt solunum yolu infeksiyonu, solunum yetmezliği ve inatçı hipoksemisi olan hastalarda yoğun bakım ihtiyacı doğmaktadır. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların takibi sırasında hastanede yatan diğer hastalara ve bakım veren sağlık personeline geçişi önlemek için infeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması gerekmektedir. El hijyeni infeksiyon kontrol önlemlerinin en önemli basamağıdır. Uyulması gereken diğer önlemler arasında temas izolasyonu ve damlacık izolasyonu önlemleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, entübasyon, nazofarengeal sekresyonların aspirasyonu gibi aerosol oluşturan işlemlerde partikül tutucu maske takmak, önlük giymek ve gözlük takmak gibi ek önlemler alınmalıdır. Sağlık personelinin bu önlemlere dikkatle uyması ile hem hastalığın hastane içerisinde yayılmasının hem de sağlık personeline geçişinin engellenmesi mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: H1N1 infeksiyonu, Temas izolasyonu, Damlacık izolasyonu.

Geliş Tarihi: 12/02/2010 · Kabul Ediliş Tarihi: 25/02/2010

ABSTRACT

H1N1 and Infection Control in the Intensive Care Unit

Hospital admissions for pandemic A (H1N1) 2009 virus infections can occur. Among these, patients with respiratory failure due to rapidly progressive lower respiratory tract infection or with persistent hypoxia are hospitalized in the intensive care unit (ICU). Appropriate infection control measures should be adhered to in order to prevent the transmission of the illness to healthcare personnel and to other inpatients during the follow-up of these patients in the ICUs. Hand hygiene is the most important step in infection control measures. Contact and droplet isolation precautions are the other measures that must be carried out in institutions. When performing aerosol-generating procedures such as intubation or nasopharyngeal aspiration of secretions, additional precautions should be taken, such as wearing particulate respirators, eye protection and gowns. Transmission of the illness through hospitals will be prevented if the healthcare personnel comply with these measures carefully.

Key Words: H1N1 infection, Contact isolation, Droplet isolation.

Received: 12/02/2010 · Accepted: 25/02/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. M. Arzu YETKİN

SB Ankara Numune Eğitim ve

Araştırma Hastanesi

2. İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

06100 Samanpazarı, Ankara-Türkiye

E-posta: arzumyetkin@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir