<< Geri Yazdır
Pandemik İnfluenza A (H1N1) 2009 Virüsü ve Klinik Tecrübemiz

Pandemik İnfluenza A (H1N1) 2009 Virüsü ve Klinik Tecrübemiz

Özlem SELVİ CAN1, Necmettin ÜNAL1, Osman MEMİKOĞLU2, Melek TULUNAY1


1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,

Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Division of Intensive Care, Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine,

University of Ankara, Ankara, Turkey

2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Ankara, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Ankara

Ankara, Turkey

ÖZET

2009 yılının Mart ayı sonunda Meksika'da H1N1 influenza A virüsü salgını başladı. Kısa süre içerisinde önce komşu ülkelere sonrada tüm dünyada olgular gözlenmeye başlandı. Haziran 2009 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pandemik alarm seviyesini en üst seviye olan Evre 6'ya yükseltti. Evre 6; kıtalar arası (en az 2 kıta) bir salgını ifade etmektedir. Bu derlemede pandemik influenza A (H1N1) 2009 virüsünün neden olduğu infeksiyonun genel özellikleri gözden geçirilmiş, üçüncü düzey bir yoğun bakıma kabul edilerek tedavi edilen ağır H1N1 olgularına ait veriler özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnfluenza A virüsü, H1N1 subtipi, Pandemiler, Yoğun bakım.

Geliş Tarihi: 01/02/2010 · Kabul Ediliş Tarihi: 10/02/2010

ABSTRACT

Pandemic Influenza A (H1N1) 2009 Virus and Clinical Experience

In late March 2009 an outbreak of H1N1 influenza A virus was started. It has rapidly spreaeded neighbouring countries then subsequent cases observed worldwide. In June 2009 the World Health Organization (WHO) raised its pandemic alert level to the highest level, phase 6. Phase 6 indicates widespread community transmission on continents (at least two). In this review characteristic properties of pandemic influenza A virus infection overwiewed and the severe cases who admitted to third level intensive care unit were summarized.

Key Words: Influenza A virus, H1N1 subtype, Pandemics, Critical care.

Received: 01/02/2010 · Accepted: 10/02/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Özlem SELVİ CAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

İbn-i Sina Hastanesi 3. Kat D Blok

Samanpazarı, Ankara-Türkiye

E-posta: ozlemscan@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir