<< Geri Yazdır

Komaya Yaklaşım

Yaşar KÜÇÜKARDALI*

 

* Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi, İSTANBUL

 

Approach to Comatose Patient

Key Words: Coma, Diagnosis, Treatment.

Anahtar Kelimeler: Koma, Tanı, Tedavi.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Yaşar KÜÇÜKARDALI

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi, İSTANBUL

e-mail: yasarkuc@turk.net

Makalenin Geliş Tarihi: 17.11.2008

Makalenin Kabul Tarihi: 24.11.2008

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir